2014 Yılında Türkiye’nin Çelik İthalatı 12 Milyar Dolara Geriledi Tarih: 24 Kasım 2016

2014 yılında Türkiye’nin toplam çelik ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 7.1 düşüşle 13.80 milyon dolara, değer bakımından da % 6.1 düşüşle 12.03 milyar dolara geriledi. Aynı zamanda Türkiye’nin çelik ihracatı da miktar bakımından % 5 düşüşle 18 milyon ton, değer bakımından % 3.5 düşüşle 15.20 milyar dolar seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2013 yılına kıyasla 3 puan artışla % 126’ya ulaştı.
2014 yılında Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı yıllık bazda % 5.5 düşüşle 2.96 milyon tona, slab ithalatı % 20.9 düşüşle 1.82 milyon tona, yassı mamul ithalatı % 5.4 düşüşle 6.73 milyon tona, uzun mamul ithalatı % 1.2 düşüşle 1.45 milyon tona ve boru ithalatı % 2.5 düşüşle 431 bin tona geriledi. İthalatta yaşanan düşüşlerin yanı sıra, benzer bir görünüm de ihracat kalemlerinde görüldü.
Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’nin kütük ve blum ihracatı % 63.6 gibi çarpıcı bir düşüş göstererek 567 bin ton seviyesine gerilerken, uzun mamul ihracatı da % 2.5 düşüşle 11.03 milyon tonda kaldı. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin boru ihracatı % 4.1 artışla 1.88 milyon tona, yassı mamul ihracatı % 6.4 artışla 2.5 milyon tona ve 2013 yılında neredeyse yapılmayan slab ihracatı da 36 bin tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber