2015 Yılında, Türkiye’nin Hurda İthalatı % 14.8 Oranında Azaldı Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin ham çelik üretiminin % 7.4, elektrik ark ocaklarında gerçekleştirilen ham çelik üretiminin % 13.8 oranında gerilediği 2015 yılında, Türkiye’nin hurda ithalatı da % 14.8 oranında düşüşle, 16.25 milyon tonda kaldı. Değer bazında ise, Türkiye’nin toplam çelik hurdası ithalatı, fiyatlardaki gerileme nedeniyle, % 40 oranında düşüşle, 4.29 milyon tona düştü.

2015 yılında Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi Avrupa Birliği oldu ve ithalatın 5 48.8 oranındaki kısmı AB’den yapıldı. Türkiye’nin 7.94 milyon ton hurda ithal ettiği AB’nin ardından, % 23.6 oranındaki payı ve 3.84 milyon tonluk ihracatı ile ABD ikinci sırada, % 22 oranındaki payı ve 3.57 milyon tonluk ihracatı ile BDT üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin sözkonusu 3 büyük tedarikçiden yaptığı ithalat geriledi. 2015 yılında AB’den yapılan ithalat % 22.5 oranında düşüşle, 7.94 milyon tona, ABD’den yapılan ithalat % 3.8 oranında düşüşle, 3.84 milyon tona ve BDT’den yapılan ithalat % 2.6 oranında düşüşle, 3.57 milyon tona geriledi.