8 Bölgesel Çelik Derneği, Çin’e Pazar Ekonomisi Statüsünün Tanınmasının Olumsuz Etkilerine Karşı Ortak Pozisyonlarını Sundular Tarih: 24 Kasım 2016

8 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan basın açıklamasına göre, Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), ABD Çelik İmalatçıları Derneği, Kanada Çelik Üreticileri Derneği, Meksika Çelik Derneği (CANACERO), Latin Amerika Çelik Derneği (ALACERO), Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), Brezilya Çelik Enstitüsü, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Boru ve Tüp İthalatı Komitesi, 1 Aralık 2015 tarihinde Paris’te, bazı ülkelerin OECD ve Paris büyükelçileri ve ticaret ataşelerinin de aralarında yer aldığı kamu yetkililerine yönelik bir bilgilendirme brifingi düzenledi. Toplantıda ilgili dernekler, 2016 yılının Aralık ayında Çin’e piyasa ekonomisi statüsü tanınmasının yaratacağı olumsuz etkilere ilişkin ortak pozisyonlarını sundular.

1 Aralık 2015 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Türkiye adına yapılan sunumlarda, kamunun Çin ekonomisindeki ve çelik sektöründeki önemli rolüne atıfla, bunun sonucunda Çin’in çelik üretim kapasitesinde yaşanan olağanüstü artışa ve son yıllarda Çin menşeli çelik ürünlerinin dünya piyasalarına hızla yönelmesinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekildi.

Bölgesel çelik dernekleri temsilcileri yaptıkları sunumlarda ve değerlendirmelerde, Çin’in piyasayı bozucu uygulamaları tamamen ortadan kaldırılmadan önce Çin’e pazar ekonomisi statüsü tanınmasının yaratacağı olumsuz etkilere vurgu yaptı. Bunun yanında, Wiley Rein LLP avukatlık firmasından Alan Price tarafından mevzuat bakımından yapılan bir değerlendirmede, Çin veya Çinli üreticiler serbest piyasa koşulları çerçevesinde faaliyet gösterdiklerini kanıtlayana kadar, bütün Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerin anti-damping soruşturmalarında Çin’e karşı pazar ekonomisi statüsünü tanımayan yöntemler uygulama haklarının bulunduğu ortaya konuldu.

Toplantıda, başta kamu mülkiyetindeki ve kontrolündeki çelik sektörü olmak üzere, Çin devletinin ekonominin bazı kilit alanlarında halen önemli roller üstlendiği hususu dikkate alındığında, bugün Çin’in pazar ekonomisine sahip olmadığı konusunun net bir şekilde ortaya çıktığı belirtildi. Çelik sektörü açısından, Çin’in pazar ekonomisi statüsünün kabul edileceği dönem olan 2016 yılının sonlarının, Çin’deki çelik kapasite fazlalığının ve aralarında ABD, AB, Türkiye ve Latin Amerika’nın da bulunduğu uluslararası piyasalara yönelteceği çelik ihracatının zirve yapacağı döneme rastladığına dikkat çekildi.

Gerekli koşulları karşılamadan Çin’e pazar ekonomisi statüsü tanınmasının, son derece ciddi ekonomik ve sosyal etkiler yaratacağı hususunun altı çizildi. Bölgesel çelik dernekleri, bilgilendirme brifinginde, dünya hükümetlerini, Çin hükümetinin ekonomideki ve çelik sektöründeki ağırlığı konusunda kapsamlı incelemeler yapmaya ve Çin hükümeti serbest piyasa kurallarını hakim kılacak gerekli reformları yapmadan Çin’in pazar ekonomisi statüsüne alınmasının, dünyadaki diğer endüstriler üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri dikkate çağrısında bulundu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 09 Aralık 2015