AB, Büyük Enerji Tüketicilerinin CO2 Maliyetlerini Sınırlandıracak Çözüm Arayışında Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Birliği ülkelerinin, aralarında çelik ve alüminyum üreticilerinin de yer aldığı bazı büyük enerji tüketicisi endüstrilerde, önümüzdeki yıl uygulamaya aktarılacak olan AB Emisyon Ticareti Planı’nda (ETS) yapılacak değişikliklerin yaratacağı ekstra maliyetleri dengeleyecek çözüm arayışında olduğu bildiriliyor.

Geçtiğimiz ay hazırlanan bir yönetmelik, “karbon sızıntısı” olarak bilinen, ‘maliyetlerdeki artışın, sanayinin Avrupa dışına taşınması’ riskini, Üye Devletler seviyesinde verilecek bazı dengeleyici teşviklerle, ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu Rekabet Komiseri Joaquin Almunia, “Üretimin AB’den, çevre kanunlarının daha hafif olduğu ülkelere kayması halinde, bu durum temel hedefimiz olan, global düzeyde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını engelleyecektir. 2013 yılından itibaren, ETS’nin elektrik enerjisi maliyetleri üzerinde yaratması beklenen etki dikkate alındığında, bazı sektörlerde karbon sızıntısı riski bulunmaktadır. Bugün kabul edilen yönetmelik, Üye Devletlere, rekabet ortamında herhangi bir bozulmaya neden olmadan, üretim ve tüketimi karbonsuzlaştırmaya yönelik desteklerini sürdürerek, bu sorunu çözmelerine imkân sağlayamayı amaçlamaktadır” açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki yıldan itibaren, AB’nin Emisyon Ticareti Planı’nın, daha fazla sektörü kapsayacak şekilde genişletilmesi ve verilecek ücretsiz izin sayısının da kademeli olarak azaltılması hedefleniyor. Bu da, kirleticilerin Avrupa Komisyonu’na ihaleler yolu ile kirletme bedellerini ödemeleri ve enerji maliyetlerinin artması anlamına geliyor.

ETS’nin getireceği ilave enerji maliyetlerinin bir kısmının karşılanması öngörülen sektörler arasında, alüminyum, bakır, gübre, çelik, kağıt, pamuk, kimyasallar ve bazı plastik sektörleri bulunuyor.

Son dönemde, alüminyum ve diğer bazı büyük enerji tüketicisi sektörlerin, ETS karşısında yoğun bir lobi çalışması yürüttükleri ve ETS’nin bir sonraki uygulama aşamasına girmesi halinde, enerji maliyetlerinde ortaya çıkacak artışların, sektörler üzerinde yıkıcı etkilerinin bulunacağını öne sürdükleri belirtiliyor.

Avrupa Alüminyum Derneği konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu konuda yayımlanan son yönetmeliğin karbon sızıntısının önüne geçilmesi hedefine ulaşmamıza imkan sağlayacağına inanmıyoruz” ifadelerine yer verdi. Avrupa Alüminyum Derneği’nin, ayrıca Avrupa Komisyonu’ndan, endüstrinin rekabet gücünün korunmasına ve karbon sızıntısının önüne geçilmesine yönelik, Üye Devletlerden ilave önlemler almalarını talep etmesini istedi.