ABD’li Heyetlerin Ziyaretleri Sıklaşıyor Tarih: 24 Kasım 2016

Son zamanlarda ABD’den yalnızca askeri ve politik heyetler değil, ekonomik heyetler de sıkça Türkiye’yi ziyaret ediyor. Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri Müsteşarı Catherine Novelli’nin ardından, Ekim ayının başında ABD Ticaret Bakanı Penny Pritzker’in ülkemizi ziyareti, ABD’nin Türkiye ile olan ilişkilerine verdiği önemi gösteriyor.

Bu cümleden olarak, Ekonomi Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ziyaret esnasında, Türkiye’nin Transatlantik STA’sında yer alma talebi yanında,  Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi’nin ABD’nin anti-damping soruşturmaları ile ilgili olarak attığı her adımın, karşıt önlemlerle dengeleneceği ve ABD’nin uygulamalarına misliyle karşılık verileceği yönündeki açıklamaları hayati önem taşıyor. Bu açıklama, son yıllardaki uygulamalar yüzünden sahipsiz olduğu duygusu ile karamsarlığa kapılmış bulunan Türk çelik sektörüne yeni bir heyecan aşılamış bulunuyor. Aslında ABD’nin Orta Doğu’da başı her sıkıştığında, Türkiye’ye bir dizi heyet göndererek, daha fazla işbirliğini arzuladığını ifade ettiği birinci körfez krizi öncesinde gündeme gelen nitelikli sanayi bölgeleri konusunun daha sonra uygulamaya aktarılmadığı hatırlandığında, bu defa dengeli işbirliğinin tesisi için, taleplerimizin net bir şekilde ortaya konulmuş olması önem taşıyor.

Uluslar arası piyasada hurda ve cevher fiyatları arasındaki marjın açılmasından dolayı Türk çelik üreticilerinin yaşadıkları problemlere ek olarak, Çinli üreticilerin adeta bütün piyasaları işgal eden yaklaşımlarının, korumacı tedbirlerle daha da ağırlaştırılmış olması kabul edilemez görünüyor.  Ekonomi Bakanımızın, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir zemine oturması için, politik alandaki işbirliğinin mutlaka ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile de desteklenmesi gerektiği ve Türkiye menşeli ürünlere karşı alınan korumacı yaklaşımların ilişkilere gölge düşürdüğü yönündeki açıklamaları, son derece isabetli bir tesbit olarak  görüşmelere damgasını vurmuş bulunuyor.

ABD heyetinin bu defa, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini önümüzdeki yıllarda da arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım içerisinde olacağını ümit ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB), ABD Müsteşarı ile yapılan toplantıda da dile getirildiği üzere, ABD’nin, Türkiye ile olan ilişkilerini, her başı sıkıştığında, gönül alıcı bir takım yaklaşımlarla Türkiye’nin desteğini kazanmaya yönelik bir çerçevede değil, iki ülkenin çıkarlarını dengeleyen uzun vadeli stratejik bir bakış içerisinde ele almasına ihtiyaç duyuluyor.

Bu arada, Çinli üreticilerin Türkiye’ye yaptığı kütük ve alaşımlı filmaşin ihracatındaki artış, her ne kadar Ağustos ayı rakamlarına yansımamış olsa da, yılın ilk sekiz ayı itibariyle Çin’den Türkiye’ye yönelik yarı, yassı ve uzun çelik ürünleri ihracatının % 60 oranında arttığı gözleniyor. Son zamanlarda, bazı Orta Doğu ülkelerinin de ithalata karşı korunma önlemi alınması yönünde çalışmalar içerisinde olduklarına dair yoğun duyumlar alınıyor. Önümüzdeki dönemde, esasen yaygın olan global düzeydeki korumacılık eğiliminin daha da artması bekleniyor. Yeni gelişmeler çerçevesinde, ülkemizde de çelik sektörümüzü koruyacak tedbirlerin acilen alınmasında fayda mülahaza ediliyor.

Dr. Veysel Yayan
Genel Sekreter