AB’nin Net Çelik İthalatçısı Konumu Büyüyor Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından yayımlanan Avrupa Ekonomi ve Çelik Piyasası Raporu 2016-2017 / 3. Çeyrek Raporu’na göre, 2015 yılında başlayan AB’nin çelik ürünleri ihracatındaki düşüş eğilimi, 2016 yılında da devam etmiş, yılın ilk 4 aylık döneminde, toplam çelik ürünleri ihracatı % 19; yarı ürün ihracatı % 65 ve nihai mamul ihracatı % 10 oranında düşüş göstermiştir. Nihai mamuller içerisinde uzun ürünlerde % 11 ve yassı ürünlerde % 9 ihracat düşüşü yaşanmıştır.

AB’nin ihracatındaki düşüş bir taraftan dünya piyasalarındaki zayıf talep koşullarını; diğer taraftan da global düzeydeki kapasite fazlalığının rekabeti keskinleştirmesi ve haksız ticaret uygulamalarının yaygınlaşması gibi doğurduğu sonuçları yansıtmaktadır. Bazı ülkelerde piyasayı bozan ithalat uygulamalarına karşı alınan önlemler, diğer pazarlardaki mücadelenin daha da şiddetlenmesine neden olmuştur.

Artan ithalat ve düşen ithalat sonucunda, AB çelik ürünlerinde net ithalatçı konumunda kalmış ve hatta 2015 yılına göre bu konumunu 2.5 misli güçlendirmiştir.

2015 yılının tamamında aylık ortalama 381.000 ton net çelik ithalatı yapan AB, bu yılın ilk 4 aylık döneminde aylık 911.000 ton net çelik ithalatı gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği, Ocak-Nisan döneminde, aylık ortalama net 681.000 ton yarı mamul ve net 549.000 ton yassı mamul ithalatı yapmış, buna karşılık uzun ürünlerde net 318.000 ton ihracatı gerçekleştirmiştir. En büyük pazarlar içerisinde, yassı ürünlerde Türkiye açık ara en büyük pazar olurken, uzun ürünlerde en fazla ihracat Cezayir’e yapılmıştır.

2016 yılının geri kalan döneminde toparlanma yaşanacağına dair önemli bir kanıt bulunmamaktadır.