AB’nin Toplam İthalatı 2016 Yılının İlk Çeyreğinde % 26 Artarken, İhracat İlk İki Ayda %20 Azaldı Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından yayımlanan “Avrupa Çelik Piyasası ve Ekonomisi Görünümü 2016-2017 – 2. Çeyrek Raporu”na göre, 2015 yılında AB’nin üçüncü ülkelerden çelik ithalatı %22.5 oranında artış gösterdi. 2016 yılının ilk aylarındaki veriler ışığında, AB’nin çelik ithalatındaki yukarı yönlü seyrin önümüzdeki aylarda da devam edeceği tahmin ediliyor.

 Ocak- Şubat döneminde, AB’nin toplam yarı ve nihai ürün ithalat miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 30 oranında arttı. Aynı dönemde yarı ürün ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42, nihai çelik ürünleri ithalatı ise %26 oranında yükseldi.

Mart ayına ilişkin geçici gümrük verileri, nihai ürünlerin ithalatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında artacağına işaret ediyor. Sözkonusu artış, 2016 yılının ilk çeyreğinde, toplam ithalat miktarının % 26 oranında yükselmesine neden oldu.

 2016 yılının ilk çeyreğinde yassı ürün ithalatı % 23, uzun ürün ithalatı ise % 24 oranında arttı.
Rapora göre, AB’ye çelik ihracatı yapan başlıca ülkeler arasında Çin, AB’nin en büyük nihai ürün tedarikçisi konumunu korurken, Çin’i Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güney Kore ve Türkiye takip etti. Sözkonusu ülkeler, Ocak-Mart döneminde AB’nin toplam ithalat miktarının % 65’ini oluşturdu.

 Türkiye, yassı ürün ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %257 oranında yükselmesiyle, geçen yıla kıyasla AB’ye ihracatta en büyük artış elde eden ülke oldu.
Avrupa Çelik Birliği’nin yayınladığı rapora göre, 2015 yılında AB’nin üçüncü ülkelere toplam çelik ihracatı % 9 oranında geriledi. 2016 yılındaki ihracat miktarına dair sadece Ocak-Şubat ihracat verileri mevcut olması nedeniyle, 2016 yılının geri kalanı için kanıt teşkil etmese de ilk veriler ihracatın gelişimi açısından umut vaad etmiyor.

Toplam ihracat miktarı, 2016 yılının ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20 oranında düştü. Nihai ürünlerin ihracatı ise,  yassı ürün ihracatının % 14 oranında düşmesi ve uzun mamul ihracatının % 11 azalmasıyla birlikte, %13 oranında geriledi.

Rapora göre, 2016 yılının ilk iki ayında ithalatın yukarı yönlü seyretmesinden dolayı, AB net çelik ithalatçısı konumunu korudu. 2015 yılının son çeyreğinde aylık ortalama 650.000 ton seviyesinde bulunan çelik ürünlerinde dış ticaret açığı, bu yılın ilk 2 aylık döneminde, aylık ortalama 1.074.000 ton seviyesine ulaştı.

Elde edilen ilk verilere göre, 2016 yılında ihracatın geleceği belirsiz görünüyor. Gelişen piyasaların bazılarında görülen düşük performansın, bu yıl küresel çelik talebini de azaltacağı tahmin ediliyor. 2017 yılında ise piyasalarda toparlanma yaşaması ihtimal dahilinde görülüyor.