Ağustos Ayında, Türkiye’nin Çelik İhracatı ve İthalatı Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

Ağustos ayında, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı, miktar bazında % 3.3 oranında artışla, 1 milyon 336 bin ton; değer bazında ise, % 2.7 oranında artışla, 1 milyar 132 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yarı mamul ihracatı 23.000 ton düzeyinde sabit kalırken, nihai mamul ihracatı % 5 oranında artışla, 1 milyar 50 milyon tona ulaştı. Nihai mamuller içerisinde, uzun ürün ihracatı sabit kalırken, yassı ürün ihracatı % 39 oranında artışla, 136.000 tondan, 189.000 tona yükseldi.

Ağustos ayında, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ithalatı ise, miktar açısından %6.8 oranında artışla, 1.1 milyon tona, değer açısından ise, % 7.7 oranında artışla, 987 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında yarı ürün ithalatı % 17.8 oranında düşüşle, 291.000 tona gerilerken, yassı ürün ithalatı % 19.1 oranında artışla 588.000 ton, uzun ürün ithalatı % 9.5 oranında artışla, 135.000 ton seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılının Ağustos ayında % 120 olan çelik ürünleri ihracatının ithalatı karşılama oranı, bu yılın Ağustos ayında % 115 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos Döneminde, İhracattaki Gerileme Eğilimi Devam Etti

Ocak-Ağustos döneminde ise, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı miktar açısından % 6.4 oranında düşüşle, 12.17 milyon tona, değer açısından % 3.7 oranında düşüşle, 10.30 milyon tona geriledi. En keskin gerilemenin gözlendiği yarı ürünlerde ihracat % 62.7 oranında düşüle, 1.3 milyon tondan, 484.000 tona geriledi. Yassı ürün ihracatı % 4.5 oranında düşüşle 1.66 milyon tona, uzun ürün ihracatı % 0.1 oranında düşüşle, 7.5 milyon tona geriledi.

Aynı dönemde, toplam çelik ürünleri ithalatı miktar açısından, % 8 oranında düşüşle, 8.85 milyon tona, değer açısından ise, % 6.4 oranında düşüşle, 7.87 milyar dolara geriledi. Yılın ilk 8 aylık döneminde, yarı ürün ithalatı % 13.8 oranında gerilemiş olmasına rağmen, 2.93 milyon ton gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir seviyede kaldı. Türkiye’nin en fazla ithal ettiği ürün grubu olan yassı ürünlerde, ithalat % 7.3 oranında düşüşle 4.37 milyon tona geriledi. Uzun ürün ithalatı ise, % 4.3 oranında artışla, 997.000 tona ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde, çelik ürünleri ihracatının ithalatı karşılama oranı, geçen yılın aynı dönemindeki % 127 seviyesinden, % 131 seviyesine yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber