ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tarih: 28 November 2016

0 Paylaşımlar

Merkez/ (Head Office)
TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.sok. No:3 Çayırova-KOCAELİ
Tel: +90 (262) 781 60 00
Faks: +90 (262) 781 60 05

Fabrika/(Plant)
Gemiç Köyü Mevkii Orhangazi – BURSA
Tel: +90 (224) 280 61 00
Faks: +90 (224) 280 62 00
Web: www.asilcelik.com.tr
E-posta: satis@asilcelik.com.tr
sales@asilcelik.com.tr

KURULUŞ TARİHİ: 1974

İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ
Çelikhane: 1979
Haddehane-I: 1979 (Büyük kesit)
Haddehane-II: 1980 (Orta kesit)

PERSONEL SAYISI 
Çelikhane: 150
Haddehane: 425
Diğer: 440
Toplam: 1015
Mavi Yakalı: 730
Beyaz Yakalı: 285

ÜRÜN ÇEŞİT ve STANDARTLARI 
Sementasyon çelikleri, ıslah çelikleri, yay çelikleri, otomat çelikleri (kurşunlu, kurşunsuz) alaşımlı ve alaşımsız takım çelikleri, yüzeyi sertleştirilebilen çelikler, borlu çelikler, paslanmaz çelikler  (ferritik, martensitik), mikro alaşımlı çelikler, rulman çelikleri, talaşlı işlenebilirliğe uygun tüm vasıflı çelikler (Ca veya Pb katkılı)
Kesitler: Y 19-250 mm. K 50-245 mm. Altıköşe 18-67 mm. Lama 50×6 mm.-120×60 mm, Platina
TSE, DIN, SAE, AISI, AFNOR, BS, UNI, GOST, JIS vs.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
60 MW gücünde 70 tonluk 1 adet EAO olmak üzere, toplam 2 adet, 11 MW gücünde  pota ocağı, 2 adet vakumda gaz giderme, ingot döküm, sürekli döküm (blum, kütük), büyük kesit ve orta kesit haddehaneleri, büyük kesit ve orta kesit tamamlama hatları, ısıl işlem ve ıslah fırınları, kimya, mekanik testler ve metalografi laboratuvarları.

ESTABLISHMENT: 1974

 DATE of START – UP
Steel  Plant: 1979
Rolling Mill-I: 1979 (Large Section)
Rolling Mill-II: 1980 (Medium Section)

NUMBER of EMPLOYEES
Steel Plant: 150
Rolling Mill: 425
Others: 440
Total: 1015
Blue Collars: 730
White Collars: 285

PRODUCT RANGE and STANDARDS
Quenched and tempered steels, case hardening, free cutting steels, wear resisting steels, boron steels, stainless steels (ferritic, martensitic), micro alloyed steels, alloyed or non-alloyed tool steels, quality steels suitable for machining (Ca or Pb added)
Cross sections: 19-250 mm rnd, 50-245 mm sq, 18-67 mm hex., 50×6 mm-120×60 mm flats, Platina
TSE, DIN, SAE, AISI, AFNOR, BS, UNI, GOST, JIS etc.

PROCESS TECHNOLOGY
70 tons of capacity with 60 MW powered  EAF, 11 MW powered 2 ladle furnace, 2 vacuum degassing, ingot casting, CCM (bloom, billet), large and medium sections mills, large  and medium sections conditioning lines, heat treatment and quenching-tempering furnaces, chemical, mechanical testing and metalography laboratories

Twitter
LinkedIn