Avrupa Çelik Endüstrisi, Emisyon Oranı Kararlarından Endişeli Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından hazırlanan, Ocak 2013 tarihli raporda, Avrupa çelik endüstrisinin, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen CO2 hedeflerinden rahatsız olduğu ve söz konusu uygulamaların, sektörün geleceğini riske attığı dile getiriliyor.

Avrupa çelik endüstrisinin, AB Komisyonu’nun belirlediği emisyon oranları ile faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olmadığı, sektörün en yenilikçi teknolojilere yatırım yapması durumunda, 2030 yılına kadar CO2 oranını % 11’den % 19’a çıkarabileceği bildiriliyor.

Avrupa Komisyonu’nun 2030 yılı CO2 hedefini % 37.4 olarak belirlediği, 2050 yılı hedefinin ise, % 43’ten % 48’e revize edildiği, ancak söz konusu hedeflerin, Avrupalı çelik üreticileri tarafından gerçekçi bulunmadığı ve sektörün belirlenen hedefler doğrultusunda üretim yapamaz hale geleceği ifade ediliyor.

Avrupa çelik endüstrisinin, belirlenen iklim politikalarından rahatsız olduğu ve sektörün geleceğinden endişe duymaya başladığı; enerji maliyetlerinin yanı sıra, tesislerin gerçekleştirmeleri gereken çevre yatırımlarının da arttığı ve sektörün küresel pazar ile rekabet gücünün olumsuz yönde etkilendiği kaydediliyor.

Avrupa’da yerleşik çelik üreticisi firmaların, çevre yatırımlarına ağırlık vermelerine rağmen, yeterli düzeye ulaşamamaları durumunda, sektörün Avrupa dışına kayma ihtimalinin bulunduğu vurgulanıyor.

Eurofer’in iklim politikaları, enerji maliyetleri ve uluslararası ticaret gibi birçok konuda görüşlerini dile getirdiği, yaşanan ekonomik krizin etkisi ile zor bir dönemden geçen Avrupa çelik endüstrisinin, AB Komisyonu’nun iklim politikaları ile mücadele etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Avrupa Birliği’nin, çelik sektörünün başarılı olması için gerekli kararları hızlı bir şekilde vermesi ve piyasada oluşan belirsizlikleri böylelikle ortadan kaldırması gerektiği Eurofer tarafından tavsiye ediliyor.

Dünyanın en büyük çinko üreticisi ve dünyanın en büyük çinko madencisi olan Glencore ve Xstrata firmalarının birleşmesinin, çelik sektöründe bir rahatsızlık yarattığı, birleşme ile grubun Avrupa pazarının % 35’ine sahip olacağı ve tehlikeli sınır olan % 40 bandına yaklaşmış bulunacağı aktarılıyor.

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı belirlemeye göre, Çin devletinin, ülkedeki çelik üreticilerine illegal olarak destek verdiği ve Avrupa’nın, Çin’den gerçekleştirilen çelik ithalatına karşı önlemler almaya devam edeceği not ediliyor.

AB’nin Çin menşeli bazı çelik ürünlerine karşı gümrük vergisi uygulamasına rağmen, bazı mamullerin halen AB yerel piyasa fiyatlarından daha düşük seviyelerden ithal edilebildiği, AB Komisyonu’nun ilerleyen dönemlerde, uyguladığı önlemleri artırabileceği ifade ediliyor.