Bayram Tatiline Rağmen, Türkiye’nin Ham Çelik Üretimindeki Artış Ağustos Ayında da Devam Etti Tarih: 24 Kasım 2016

Ağustos ayında, Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 7.8 oranında artışla, 2.6 milyon tondan¸ 2.8 milyon tona yükseldi. Artış oranının yavaşlamasında, 9 günlük uzun bayram tatili, Ramazan ayının etkisi ve ihraç pazarlarındaki yavaşlamanın yanında, baz etkisindeki azalma da etkili oldu.

Böylece 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde, ilk çeyrekte % 31 ve ilk yarıda % 21.3 olan ham çelik üretimindeki artış, % 19.2 seviyesine geriledi. Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 19.2 oranında artışla, 18.5 milyon tondan, 22.1 milyon tona yükselirken, yassı ürün üretimine yönelik yeni kapasitelerin üretime başlamasının da etkisi ile, slab üretimi % 40.3 oranında artışla, 4.5 milyon tondan, 6.3 milyon tona ulaştı. Önceki aylara kıyasla, slab üretimindeki artışın yavaşlamasında, üretim tesislerinin bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara vermelerinin ve elverişsiz piyasa koşullarının etkili olduğu gözlendi.

Yılın ilk 8 aylık döneminde, kütük üretimi ise, % 12.3 oranında artışla, 14 milyon tondan, 15.7 milyon tona ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Türkiye’nin ham çelik üretiminde 3.55 milyon ton artış yaşanırken, sözkonusu artışın % 51 oranındaki (1.82 milyon ton) kısmı slab üretimindeki artıştan kaynaklandı. Ham çelik üretimindeki artış yöntemler itibariyle incelendiğinde ise, 3.55 milyon tonluk toplam artışın, % 91 oranındaki (3.24 milyon ton) kısmını elektrik ark ocaklı tesisler karşılarken, BOF yöntemi ile gerçekleştirilen ham çelik üretimi 310.000 ton artış gösterdi.

Yöntemler itibariyle, Ocak-Ağustos döneminde, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretimi % 24.8 oranında artışla, 13.08 milyon tondan, 16.31 milyon tona yükselirken, BOF yöntemi ile üretilen ham çelik miktarı, % 5.7 oranında artışla, 5.44 milyon tondan, 5.75 milyon tona ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde üretilen 22.06 milyon tonluk ham çelik üretiminin % 71.3’ü kütükten ve % 28.7’si slabdan oluşurken, üretimin % 73.9’u elektrik ark ocaklı tesislerde, % 26.1’i BOF tesislerinde gerçekleştirildi.