Bayram Yusuf Aslan: Çelik Sektörü Sıkıntılı Bir Süreçten Geçiyor Tarih: 24 Kasım 2016

19 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurul toplantısının açılışında, kurul üyelerine bir konuşma yapan TÇÜD Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yusuf Aslan, çelik sektörümüzün 2000’li yıllarda oluşturduğu yeni kapasitelerin de desteği ile, yüksek oranlı üretim artışları gerçekleştirdiği hususuna atıfla, sektörün son 10 yılda, ham çelik üretim kapasitesini % 123, ham çelik üretimini % 117, ihracat miktarını % 70 ve ihracat değerini % 400 oranında arttırma başarısını gösterdiğini, üretim artışında Çin ve Hindistan gibi ülkelerin ardından en iyi performansı elde eden Türkiye’nin, ihracat artışında da üst sıralarda yer aldığını ve sektörümüzün bu performansı ile, 2012 yılında dünyanın en büyük 8’inci çelik üreticisi ve ihracatçısı konumunu elde ettiğini açıkladı.

Türk çelik sektörünün, kapasite ve üretim artışını sağlarken, yalnızca Türkiye’nin iç talebini değil, ihracat piyasalarındaki talebi de dikkate aldığını ve yurtdışında da çelik üretim yatırımlarına başladığını, son yıllarda, Cezayir, Fas, Arnavutluk, Romanya, Karadağ, Irak, Gürcistan ve Azerbaycan’da, toplam değeri 2 milyar doları aşan çelik üretim yatırımları yapan sektörümüzün, yalnızca Türkiye sınırları içerisinde kalmayan büyüme eğilimini takdir ve gururla takip ettiklerini vurgulayan Aslan, tüm başarılarına rağmen, gerek ihraç piyasalarında yaşanan daralma ve gerekse yurtiçi talepteki yavaşlamanın, girdi maliyetlerindeki artışla birlikte, tüm dünya çelik sektöründe olduğu gibi, Türkiye’de de çelik sektörünü sıkıntıya sokmaya başladığını söyledi.

Aslan sözlerini şöyle sürdürdü “Mevcut durum itibariyle, dünya çelik kapasitesindeki fazlalıklardan dolayı, girdi maliyetlerindeki artışın, nihai mamul fiyatlarına yansıtılmasında sıkıntı yaşanan bir süreçten geçilmekte ve bu durum dünya çelik sektörünün kâr marjlarında ciddi düşüşlerin yaşanması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, rekabet gücündeki gerileme nedeniyle, 2012 yılının son çeyreğinde ve 2013 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin çelik üretiminin düştüğünü, iç piyasadaki tüketimin artan oranlarda ithal ürünlerle desteklenmeye başladığını görüyoruz. Hepinizin bildiği gibi çelik sektöründe her zaman kârlı üretim yapmak mümkün olmuyor. Sıkıntılı dönemleri sabırla geride bırakmayı bilen ve ayakta kalabilmeyi başaran kuruluşlarımız, şartlar iyileştiğinde o şartların verdiği fırsatları da değerlendirme imkânına sahip oluyor.”

Strateji Belgesi ve GİTES Uygulanmalı

Beklentilerinin, ikinci yarıdan itibaren yeniden üretim artışına izin verecek şekilde, gerek yurtiçi talepte ve gerekse uluslararası piyasadaki talepte iyileşme yaşanması yönünde olduğunu ve daha şimdiden bunun ilk emarelerini de gördüklerini belirten Aslan, “Ancak iç piyasa taleplerine cevap verilebilmesi ve ithal ikamesi sağlanabilmesi, girdi maliyetleri ile nihai ürün fiyatları arasında makûl marjlar oluşturulmasını, bu cümleden olarak, girdi maliyetleri üzerindeki yüklerin kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Hiç şüphesiz ki, en önemli eksikliğimiz gerek Strateji Belgesinde ve gerekse Girdi Tedarik Stratejisi’nde belirtilen taleplerimizi dikkate alan tedbirlerin, 2009 yılı Şubat ayından bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm girişimlere rağmen, henüz uygulamaya aktarılmamış olmasıdır. Bu konudaki ısrarlı çabalarımızı ve taleplerimizi her vesile ile gündeme getirme konusundaki yaklaşımımızı sürdüreceğiz” dedi.

Strateji Belgelerinin Takipçisi Olacağız

Her iki strateji belgesinin hazırlanmasına verdiği aktif katkıların gururunu yaşayan yeni adıyla Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin, şimdi de ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde, bu belgeler içerisinde yer alan tedbirlerin hayata geçirilmesinin gayreti içerisinde olacağını ve bu belgelerin hayata geçirilmesi ölçüsünde, 2023 yılı için belirlenen hedeflere ulaşılmasının da, imkân dahiline girebileceğini belirten Aslan, TÇÜD Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dileyerek ve Genel Kurul üyelerine sevgi ve sayılarımı sunarak konuşmasını tamamladı.