Boyalı Sac Soruşturmasında Damping Oranı % 23.4 Olarak Belirlendi Tarih: 24 Kasım 2016

Çin’den yapılan boyalı sac ithalatına ilişkin olarak yürütülen damping soruşturmasının sonuçları, 24 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de yayınlandı. Buna göre, Çin’den yapılan ilgili boyalı sacların ithalatına % 23.4 oranında damping vergisi uygulanmasına hükmedildi. Tebliğ uyarınca, Çin menşeli boyalı saclara bugünden itibaren % 23.4 oranında damping vergisi uygulanmaya başlanacak.

Mart ayında açıklanan Nihai Bildirim Raporu’nda Çin menşeli ilgili ürünler için, cif değerinin % 30.01’i oranında damping marjı hesaplanmıştı. 

MMK Metalurji tarafından yapılan başvuru üzerine, ÇHC menşeli 7210.70.80.90.11 ve 7210.70.80.90.19 GTİP altında sınıflandırılan “boyalı saclar” için 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/27) ile başlatılan damping soruşturması tamamlandı. Soruşturmada, damping belirlemesi için 1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilirken, Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2012 – 31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alındı.

24 Haziran 2016