Çelik İhracatında Toparlanma Eğilimi Devam Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

2011 yılında, Türkiye’nin toplam ihracatı % 18.2 oranında artışla, 2010 yılındaki 113.9 milyar dolardan, 134.6 milyar dolara ulaştı. Demirdışı metaller ihracatı içerisindeki demir çelik ürünleri de dahil edildiğinde, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı, % 24 oranında artışla, 13.8 milyar dolardan, 17.1 milyar dolara yükseldi. Miktar bazında, toplam demir çelik ürünleri ihracatı ise, % 4.9 oranında artışla, 17.86 milyon tondan, 18.73 milyon tona çıktı.

2011 yılında, ihracatını % 17.4 oranında artışla, 20.4 milyar dolara yükselten otomotiv, en fazla ihracat yapan sektör konumunu korurken, toplam ihracat içerisinde % 15.16 oranında pay alan otomotiv sektörünü, % 24 oranındaki ihracat artışı ile 17.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren ve toplam ihracattan % 12.7 oranında pay alan demir çelik sektörü takip etti. İhracatı % 28.9 oranında artışla, 16.35 milyar dolara, toplam ihracat içerisindeki payı ise, % 12.2 seviyesine ulaşan Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü üçüncü sırada yer alırken, % 10.7 oranında ihracat artışı ile 16.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren ve toplam ihracattan % 12 oranında pay alan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü dördüncü sırada yer aldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise, % 28.9 oranında artışla, 16.35 milyar dolarlık ihracatı ile yüksek bir performans gösterdi. 2011 yılında, otomotiv, çelik, hazırgiyim ve konfeksiyon ve kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri, toplam 70.3 milyar dolarlık ihracatları ile, ülkemizin ihracatının % 52’sini gerçekleştirdi.

2008 yılında, global piyasalarda demir çelik ürünleri fiyatlarının olağanüstü ölçüde yükselmesinin de etkisi ile, 21.1 milyar dolar seviyesine kadar yükselen toplam demir çelik ürünleri ihracatı, 2009 yılında, krizle birlikte 12.4 milyar dolar seviyesine kadar gerilemiş, 2010 yılında ise, hafif bir toparlanma ile 13.8 milyar dolar seviyesine yükselmişti. 2010 yılında başlayan ihracattaki toparlanma eğilimi, 2011 yılında da devam ederek, 2008 yılından sonraki en yüksek ihracat seviyesi olan 17.1 milyar dolara ulaştı. 2012 yılında, ülkemizin üretiminde beklenen artışa ve fiyatların genel seviyesindeki toparlanma eğilimine paralel olarak, ihracatımızın 19 milyar dolar seviyelerine ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Ocak-Kasım Döneminde, Çelik Üretimi, Tüketimi ve İhracatı Artarken, İthalat Geriledi

2011 yılının ilk Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, % 17.6 oranında (4.64 milyon ton) artışla, 31 milyon tona ulaştı. Böylece, yılın ilk 11 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2009 yılının tamamında gerçekleştirilen 29.14 milyon tonluk üretimin, 1.85 milyon ton üzerine çıkmış oldu. Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gerçekleştirilen 4.64 milyon tonluk üretim artışının, 2.38 milyon tonluk kısmı slab üretiminde, 2.26 milyon tonluk kısmı ise, kütük üretiminde yaşandı.

2011 yılının ilk 11 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam nihai mamul üretimi %21.9 oranında artışla, 29.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, uzun ürün üretimi % 15.6 oranında artışla, 20.7 milyon tona ve yassı ürün üretimi % 41.1 oranında artışla, 8.36 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde, Türkiye’nin toplam görünür nihai mamul tüketimi, % 14.2 oranında artışla, 24.8 milyon tona ulaşırken, % 18.4 oranında artışla, 12.6 milyon ton uzun ürün ve % 10.2 oranında artışla, 12.2 milyon ton yassı ürün tüketimi gerçekleştirildi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin toplam nihai çelik ürünleri üretiminin, tüketimini karşılama oranı % 117 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran uzun ürünlerde % 164, yassı ürünlerde ise, % 68.8 seviyesinde oluştu. Artan üretimle birlikte, Türkiye’nin yassı çelik üretiminin tüketimini karşılama oranının, 2007 yılındaki % 36 seviyesinden % 69 seviyelerine yükselmiş olması dikkat çekti.

Aynı dönemde, ihracat miktar bazında % 5.8 oranında artışla, 15.77 milyon tondan, 16.69 milyon tona yükselirken, değer açısından ihracat % 27 oranında artışla, 11.86 milyar dolardan, 15.06 milyar dolara ulaştı. Yarı ürün ihracatının % 35.2 oranında düşüşle, 3.36 milyon tondan, 2.18 milyon tona gerilediği gözlendi. Yarı ürünlerdeki keskin düşüş nedeniyle, yassı ürün ihracatı % 72 ve uzun ürün ihracatı % 12 oranında artmış olmasına rağmen, toplam çelik ürünleri ihracatındaki artış % 5.8 seviyesinde kaldı.

Demir çelik ürünleri ihracatındaki miktar bazındaki hafif artışa karşılık, ithalat % 3.4 oranında düşüşle, 10.24 milyon tondan, 9.89 milyon tona geriledi. Ancak, 2010 yılına kıyasla fiyatların genel seviyesinin yükselmiş olması nedeniyle, değer bazında toplam demir çelik ürünleri ithalatı % 20.2 oranında artışla, 9.1 milyar dolardan, 10.9 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk 11 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam demir çelik ürünleri ihracatının ithalatı karşılama oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 130’dan % 138’e yükseldi.

Ocak-Kasım döneminde, elektrik ark ocaklı kuruluşların ham çelik üretimlerini % 21.7 oranında artışla, 18.85 milyon tondan, 22.94 milyon tona yükseltmelerinin de etkisi ile, Türkiye’nin toplam hurda ithalatı % 13.9 oranında artışla, 17 milyon tondan, 19.3 milyon tona ulaştı. Sözkonusu dönemde, Türkiye toplam demir çelik hurdası ithalatının % 46.2 oranındaki kısmını Avrupa Birliği’nden, % 26.9 oranındaki kısmını ABD’den ve % 11.1 oranındaki kısmını Rusya’dan gerçekleştirdi.