Çelik İhracatındaki Gerileme Eğilimi Sürerken, İthalattaki Artış Devam Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin çelik ihracatındaki yavaşlama ve çelik ithalatındaki yükselme eğilimi Kasım ayında da devam etti. Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 5.3 düşüşle 1.55 milyon tona, değer bakımından % 5.9 düşüşle 1.33 milyar dolara geriledi. Kasım ayında gerçekleştirilen çelik ithalatı ise, önceki yılın aynı dönemine göre miktar bakımından % 26.5 artışla 1.36 milyon tona, değer bakımından % 12.6 artışla 1.14 milyar dolara ulaştı ve Kasım ayında çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla 23 puanlık düşüşle % 117 olarak kaldı.

Kasım ayında Türkiye’nin kütük, yassı mamul ve boru ihracatı dikkat çekici oranda düşüş gösterirken, uzun mamul ihracatı artış göstermeyi başardı. Söz konusu dönemde kütük ihracatı % 55.7 düşüşle 80 bin ton, yassı mamul ihracatı % 11.4 düşüşle 185 bin tona, boru ihracatı % 28.5 düşüşle 144 bin tona gerilerken uzun mamul ihracatı % 10.5 artışla 960 bin tona ulaştı.

Kasım ayında Türkiye’nin kütük ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre % 78.2 gibi çarpıcı bir artış göstererek 306 bin tonu geride bırakırken, benzer şekilde uzun mamul ithalatı da % 32.3 artış kaydederek 143 bin tona ulaştı. Bahse konu dönemde, yassı mamul ithalatı % 2.7 artışla 571 bin ton olurken, boru ithalatı % 18.6 düşüşle 35 bin ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım Döneminde İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 124 Bandına Geriledi

Türkiye’nin çelik ihracatında yaşanan gerileme eğilimi ve bu arada çelik ithalatındaki artışın devam etmesi ile birlikte, Ocak-Kasım döneminde çelik endüstrisinin ihracatın ithalatı karşılama oranı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 28 puan düşüşle % 124 bandına geriledi.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 24.3 artışla 13.42 milyon tona, değer bakımından % 12.8 artışla 11.63 milyar dolara ulaştı. İthalattaki keskin artışa rağmen, 11 aylık dönemde Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık bazda miktar bakımından % 6.6 düşüşle 17.34 milyon ton, değer bakımından ise % 8.3 düşüşle 14.41 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin kütük ihracatı yıllık bazda % 47.1 düşüşle 1.50 milyon tona, uzun ihracatı % 4 düşüşle 10.26 milyon tona, boru ihracatı % 1.6 düşüşle 1.65 milyon tona gerilerken, yassı mamul ihracatı % 29.7 artış göstererek 2.15 milyon tonu geride bıraktı. Çelik sektörünün ihracat kalemlerinde gerileme eğilimi dikkat çekerken, ithalat miktarında önemli artış görüldü. 11 aylık dönemde Türkiye’nin kütük ithalatı önceki yılına kıyasla % 26.5 artışla 2.74 milyon tona, yassı mamul ithalatı % 9.2 artışla 6.56 milyon tona, uzun mamul ithalatı % 9.5 artışla 1.32 milyon tona, boru ithalatı % 16.4 artışla 408 bin tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber