Çin Menşeli Kalın Levha İthalatına Damping Soruşturması Başlatıldı Tarih: 10 Ocak 2017

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 ve 7225.99.00.00.90 GTİP’leri altında kayıtlı “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik” (kalın levha) ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılmasına yönelik karar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  2016/51 nolu Tebliğ 21 Aralık 2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Soruşturma 1 Temmuz 2015 ve 30 Haziran 2016 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Diğer büyük çelik ithalatçısı ülkelerin çok önceden benzer soruşturmaları başlatarak, dampingi önledikleri dikkate alındığında sözkonusu kararın biraz gecikmeli de olsa, doğru yönde alınmış bir karar olduğu değerlendiriliyor. 2015 yılında Çin’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının 14 misli artışla, 3.233 tondan, 49295 tona yükselmiş olması da, Çin tehdidinin her an var olduğunu ve ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor. Sözkonusu soruşturmanın, Türkiye’nin iç piyasasını dampingli ithal ürünlere karşı koruma yönündeki kararlılığını göstermesi bakımından önem taşıyor. Ekonomi Bakanlığımızın, diğer ürünlerde de bekleyen başvurulara ilişkin kararını süratle vermesine ihtiyaç duyuluyor.