D-8 Demir Çelik Sektörü Çalışma Grubu İstanbul’da Toplandı Tarih: 24 Kasım 2016

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 2’inci Sanayi Bakanları ve 6’ıncı Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen Demir Çelik Sektörü oturumuna, Türkiye, İran, Nijerya ve Endonezya’dan toplam 30 delege katıldı.

Toplantıda,

·      D-8 ülkeleri arasındaki demir ve demirdışı metaller ticaretinin kolaylaştırılmasını teminen gerekli önlemlerin alınması,

·      D-8 üyeleri arasındaki demir ve demirdışı metaller ticaretinin arttırılabilmesi maksadıyla, üye ülkeler arasında yapılacak ticarette her türlü tarife dışı engellerin kaldırılmasına ve gümrük vergilerinin indirilmesine imkan sağlayacak önlemlerin alınması,

·      Hammadde ticareti alanında uygun ticareti kolaylaştırıcı adımların atılması,

·      Ülkelerin hammaddelerdeki kapasitelerinin kullanılabilmesini sağlayacak mekanizmaların kurulması,

·      Ülkelerin metal sanayilerindeki gelişmeler ile ilgili olarak bilgi değişiminde bulunmaları,

·      Mühendislik, inşaat, teknoloji, imalat ve teknik hizmetler seviyesinde, ortaklıkların ve konsorsiyumların kurulmasının teşvik edilmesi

hedefleri doğrultusunda,

·   Üye ülkelerin mevcut karşılaştırmalı üstünlüklerinin üyeler lehine kullanılması,

·   İlgili firma ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları ile sektörel seviyede konfereans ve toplantıların organize edilmesi,

·   Talep edilmesi halinde, üye ülkelerin ülke bazında kapasite, üretim ve yatırımlarla ilgili bilgileri paylaşmaları,

·   Üye ülkeler arasında, her ülkede faaliyet göstermekte olan mühendislik, inşaat, patent ve lisans firmalarının listelerinin paylaşılması,

konularında mutabakat sağlandı.