Demir Çelik Sektörü Değerlendirmesi – Ekim 2011 Tarih: 24 Kasım 2016

Eylül ayında, 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşen Türkiye’nin ham çelik üretimi, Ağustos ayına kıyasla % 7.1 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla % 16.9 oranında artışla, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-Eylül döneminde ise, toplam ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 18.9 oranında artışla, 21.01 milyon tondan, 25.01 milyon tona yükseldi. Üretimdeki hızlı artışta, yılın ilk 9 aylık döneminde devreye giren yeni yassı ürün kapasiteleri sayesinde, % 40 oranında yükselen yassı ürüne yönelik ham çelik üretimindeki artış yanında, uzun ürün üretimindeki artış da önemli bir rol oynadı.
Ocak-Ağustos dönemi itibariyle, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri tüketimi % 10.4 oranında artışla, 15.64 milyon tondan, 17.27 milyon tona yükseldi. Tüketimdeki artışta, % 19.2 oranında yükselen ve genellikle inşaat sektörünün kullandığı uzun ürün tüketimi önemli bir paya sahip olurken, aynı dönemde yassı ürün tüketimindeki artış % 2.3 seviyesinde kaldı.
Nisan ayında 1.8 milyon ton ile yılın zirvesine ulaşan çelik ürünleri ihracatımız sonraki aylarda kademeli bir şekilde yavaşlamaya devam etti ve Ağustos ayı itibariyle, 1.34 milyon ton seviyesine geriledi. Ağustos ayında, üretim ve ihracattaki artışın mütevazi seviyelerde kalmasında, Ramazan ayı ve uzun bayram tatili etkili oldu. Ancak, Ocak-Ağustos döneminde, ihracatımız miktar yönünden % 8.4 oranında artışla, 12.34 milyon tona ve değer yönünden % 30.6 oranında artışla, 11 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ürünler itibariyle ihracatımızdaki en keskin artış, üretimdeki artışa paralel olarak % 143 ile yassı ürünlerde gözlendi. Toplam çelik ürünleri ithalatı ise, % 9.8 oranında düşüşle, 7.1 milyon tona gerilerken, en keskin düşüşler, yarı ve yassı ürünlerin ithalatında yaşandı. İhracattaki artış ve ithalattaki gerileme sayesinde, İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine kıyasla % 126’dan % 139’a yükseldi.
Gelişmiş ekonomilerin tüketimlerindeki daralma eğilimine rağmen, körfez ülkeleri başta olmak üzere, gelişmekte olan ekonomilerin talebindeki canlılık alındığında, önümüzdeki aylarda ihracattaki artış eğiliminin devam etmesi ve yılsonu itibariyle, ihracatın ithalatı karşılama oranının % 140’ın üzerine, çelik sektörünün üretiminin % 15’in üzerinde artışla 34 milyon ton civarına, ülkemizin çelik ürünleri tüketiminin % 12 civarında artışla, 26.5 milyon ton seviyesine ve çelik ürünleri ihracatının 17 milyar dolar seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir.