Dünya Genelinde Üretilen Çeliğin % 31.4 Oranındaki Kısmı İhraç Edildi – ÖZEL HABER Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan 2011 yılı dünya hammadde ve çelik üretim, tüketim, dış ticaret verilerini içeren, Worldsteel Yıllık İstatistik Raporu 2012 yayımlandı. Rapora göre, 2011 yılında, dünya genelinde üretilen 1 milyar 330 milyon tonluk çeliğin % 31.4 oranındaki 417 milyon tonluk kısmının uluslararası ticareti yapıldı. Sözkonusu miktar, 2009 yılındaki 326 milyon tona kıyasla yüksek oranlı bir artışı ifade etse de, 2007 yılındaki 444 milyon tonluk seviyenin altında kaldı.

2011 yılında, 47.9 milyon ton çelik ihraç eden Çin’in dünyanın en büyük çelik ihracatçısı oldu. Bölge içerisindeki ticaretin de dikkate alındığı hesaplamalara göre Çin’i, Japonya (40.7 milyon ton), AB (38 milyon ton), Güney Kore (28.9 milyon ton), Almanya (26.4 milyon ton), Ukrayna (26 milyon ton), Rusya (24.7 milyon ton), İtalya (17.2 milyon ton) ve Türkiye (17 milyon ton) takip etti.

2011 yılında, 35.9 milyon ton ile en fazla çelik ithalatı yapan AB’yi, 26.9 milyon ton ile ABD, 24.9 milyon ton ile Almanya, 22.8 milyon ton ile Güney Kore ve 17.5 milyon ton ile İtalya takip etti.

2011 yılında en büyük net çelik ihracatçısı ülkeler ise, 35.1 milyon ton ile Japonya, 31.6 milyon ton ile Çin, 24 milyon ton ile Ukrayna, 17.5 milyon ton ile Rusya, 7 milyon ton ile Brezilya ve 6.7 milyon ton ile Türkiye oldu. 2011 yılında Türkiye, dünyanın en büyük 8. çelik ihracatçısı, 9. çelik ithalatçısı ve 6. net çelik ihracatçısı konumunu elde etti.

2011 yılında dünyanın en büyük net çelik ithalatçısı ülkeleri sıralamasında ise, 13.6 milyon ton ile ilk sırada yer alan ABD’yi, 10.9 milyon ton ile Tayland, 8.3 milyon ton ile Vietnam, 8.2 milyon ton ile İran, 7.3 milyon ton ile Endonezya ve 6.6 milyon ton ile BAE takip etti.

2011 yılında, dünya hurda ithalatı 105 milyon ton civarında gerçekleşti. 21.5 milyon ton ile en fazla hurda ithalatı yapan ülke konumunda bulunan Türkiye’yi, 8.6 milyon ton ile Güney Kore, 6.8 milyon ton ile Çin, 6.2 milyon ton ile Almanya ve 5.3 milyon ton ile Tayvan takip etti. En fazla hurda ihracatı yapan ülkeler arasında ise, 24.4 milyon tonluk ihracatı ile ilk sırada yer alan ABD’nin arkasında, 9 milyon ton ile Almanya, 7.8 milyon ton ile İngiltere ve 6.2 milyon ton ile Fransa yer aldı. 2011 yılında bölgeler itibariyle, AB 47.9 milyon ton, NAFTA 30.3 milyon ton ve BDT 6.3 milyon ton hurda ihracatı gerçekleştirdi.