Dünya Ham Çelik Üretimi Ocak-Temmuz Döneminde % 5 Arttı Tarih: 28 Ağustos 2018

Dünya Çelik Derneği (worldsteel), Temmuz ayında 64 ülkenin toplam ham çelik üretiminin, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 5.8 oranında artışla 154.6 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

Temmuz ayında Çin’in ham çelik üretimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 7.2 oranında artışla 81.2 milyon tona yükselirken, Hindistan’ın ham çelik üretimi % 8 oranında yükselişle 9 milyon tona çıkarak, söz konusu ayda ham çelik üretimi % 2 azalışla 8.4 milyon tonda kalan Japonya’yı geride bıraktı. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi ise % 2.3 azalışla 3.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Dünya Çelik Derneği’nin (worldsteel) açıkladığı verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla % 5 seviyesinde artışla 1.04 milyar tona ulaştı.

2017-2018 Ocak-Temmuz Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi (1000 Ton)
  2018 2017 % değişim 18/17
1. Çin 532.846 501.299 6,3
2. Hindistan 61.831 58.621 5,5
3. Japonya 61.390 60.912 0,8
4. ABD 49.334 47.639 3,6
5. Güney Kore 42.238 40.964 3,1
6. Rusya 42.094 41.188 2,2
7. Almanya 26.355 25.737 2,4
8. Türkiye 22.159 21.559 2,8
9. Brezilya 20.214 19.546 3,4
10. İtalya 15.025 14.508 3,6
11. İran 14.457 11.697 23,6
12. Tayvan 13.461 13.328 1,0
13. Ukrayna 12.206 11.864 2,9
14. Meksika 12.196 11.772 3,6
15. Fransa 9.289 9.279 0,1
16. İspanya 8.662 8.383 3,3
17. Vietnam 7.535 5.819 29,5
18. Kanada 7.499 7.758 -3,3
19. Polonya 6.093 6.040 0,9
20. Belçika 4.674 4.562 2,5
  Toplam 1.038.369 988.587 5,0

Yedi aylık dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla  % 6.3 oranında artışla 532.8 milyon tona yükselirken, ikinci sıraya yükselen Hindistan’ın ham çelik üretimi % 5.5 oranında artışla 61.8 milyon tona ulaştı. Üçüncü sıraya gerileyen Japonya’nın ham çelik üretimi ise % 0.8 oranında artışla 61.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dünyanın en büyük on çelik üreticisi konumundaki ülkelerin tümünde üretim artışı gözlenirken, ilk yirmi ülke arasında üretimde en fazla artış % 29.5 ile Vietnam’da, ardından da % 23.6 ile İran’da görüldü. Sekizinci sırada yer alan Türkiye’nin ham çelik üretimi, % 2.8 oranında artışla 22.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Dokuzuncu sırada yer alan Brezilya’nın ham çelik üretimi ise, söz konusu dönemde % 3.4 oranında artışla 20.2 milyon ton seviyesine yükseldi.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2018-7 ay)  ‘000 ton
  2018-7 ay 2017-7 ay % Değişim
Avrupa Birliği (28) 101.983 99.982 2.0
Diğer Avrupa 24.122 23.292 3.6
BDT 59.117 57.606 2.6
Kuzey Amerika 69.392 67.509 2.8
Güney Amerika 25.959 24.834 4.5
Afrika 8.348 7.669 8.8
Orta Doğu 20.905 18.047 15.8
Asya 724.716 686.258 5.6
Okyanusya 3.827 3.390 12.9
64 Ülke Toplam 1.038.369 988.587 5.0

 

Rusya’nın üretimi, söz konusu dönemde % 2.2 artışla 42.1 milyon tona yükselirken, Ukrayna’nın ham çelik üretimi, aynı dönemde % 2.9 artışla 12.2 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Yedi aylık dönemde, Avrupa Birliği’nin üretimi % 2 oranında artışla, 102 milyon tona yükselirken, Asya bölgesinin üretimi, % 5.6 artışla, 724.7 milyon tona çıktı. Diğer Avrupa bölgesinin üretimi ise büyük oranda Türkiye’nin büyük katkısıyla % 3.6 oranında artışla 24.1 milyon tona yükselirken, BDT bölgesinin ham çelik üretimi % 2.6 artışla 59.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

64 ülkenin ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı, Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 3.8 puan daha yüksek, Haziran ayına kıyasla ise 1.4 puan daha düşük  olan % 77.5 seviyesinde kaydedildi.