Ekonomide Yaşanan Sarsıntılar Türkiye’nin Nihai Mamul Tüketimini Etkiledi Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretiminin artış göstermesine rağmen, ekonomide yaşanan sarsıntıların etkisi ile nihai mamul tüketimi önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam nihai mamul tüketimi yıllık bazda % 3.3 düşüşle 4.573 milyon tona gerilerken, inşaat sektöründeki yavaşlamansın gölgesi altında, Türkiye’nin uzun mamul tüketimi % 7.4 gibi dikkat çekici bir oranda düştü. Bahse konu dönemde Türkiye’nin toplam nihai mamul tüketiminin % 51.1’ini oluşturan yassı çelik ürünlerinin tüketimi % 0.9 oranında artış göstererek 2.335 milyon tona ulaştı, uzun mamuller toplam tüketimden % 48.9 oranında pay aldı.