Enerji Kesintileri ve Yüksek Oranlı Zamlar Sektörü Olumsuz Etkiledi Tarih: 24 Kasım 2016

Aralık ve Ocak aylarında, 3.1 milyon ton seviyesinin üzerinde gerçekleşen Türkiye’nin ham çelik üretimi, Şubat ayında Ocak ayına kıyasla, % 11.9’a tekâbül eden 373 bin ton düşüşle, 2 milyon 762 bin ton seviyesine geriledi. Ocak ayındaki seviyesine kıyasla, üretimdeki keskin düşüş, Şubat ayının 2 gün kısa olmasının yanında, Şubat ayının ilk yarısında yoğun bir şekilde yaşanan elektrik enerjisi kesintilerinin, üretimi aksatmasından kaynaklandı. Doğalgaz arzındaki sıkıntıdan kaynaklanan ve Mart ayına da yansıyan elektrik enerjisi kesintileri, sektörde ciddi üretim ve ihracat kayıplarına yol açtı. Ayrıca, önceden programlanamayan, ani ve zorunlu duruşlar sebebiyle, çelik sektörümüz önemi maddi kayıplar ile de karşı karşıya kaldı. Benzer durumların bir daha tekrarlanmaması için, uzun yıllardır ihmâl edilen doğalgaz depolama tesislerinin, bir an önce kurulmasına ve alternatif tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyuluyor.

Diğer taraftan, enerji girdi maliyetlerinin, sektörümüzün rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır ve hafta sonlarında eskiden olduğu gibi, gece tarifesi uygulanması beklenir iken, Nisan ayının başında elektrik enerjisi fiyatlarına yapılan % 8.71 ve doğalgaz fiyatlarına yapılan % 18.72 oranındaki zam, sektörün ihraç pazarlarındaki etkinliğine ciddi bir darbe vurdu. Esasen küçük marjlarla çalışmakta olan sektör, biriktirilmiş zamlar yüzünden, uluslararası piyasalardaki satışlarında kayıplar ile karşı karşıya kaldı.

Nisan ayı ihracat rakamlarına da yavaşlama şeklinde yansıyan söz konusu olumsuzlukların dengelenebilmesi için, sanayi kesimine hafta sonlarında gece tarifesi uygulanmasına ve yaz aylarında puant saatlerinin 2 saate düşürülmesine ihtiyaç duyuluyor. Nisan ayı başında, Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni teşvik paketinde, Türkiye ile AKÇT arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın âmir hükümleri gereği, demir çelik sektörüne yönelik bir tedbire yer verilemediği hususu da göz önünde bulundurulduğunda, en azından sektör üzerindeki yüklerin hafifletilerek, bu dengenin sağlanması ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bu arada, demir çelik sektörümüzün hızlı büyümesine paralel olarak, sektörel etkinliklerin sayısı da hızla artmaya başladı. 22 Mart 2012 tarihinde, TÜSİAD organizasyonunda İskenderun’da gerçekleştirilen Demir Çelik Sanayii Konferansı’nın ardından, 23 Mart 2012 tarihinde Adana’da SteelOrbis Piyasa Sohbetleri Toplantısı düzenlendi. 2-4 Nisan 2012 tarihlerinde Karabük’te gerçekleştirilen 1. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu’na gösterilen yoğun ilgi ve katılım, sektörün gelmiş olduğu noktayı göstermesi açısından önemli bir gösterge olarak görülüyor.

27 Nisan’da ise, demir çelik sektörü, SteelOrbis Piyasa Sohbetleri kapsamında Ankara’da buluşuyor. 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek, IV. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter (EFR) Sempozyumu’na da sektör kuruluşlarımızın aktif bir şekilde katılmaları bekleniyor.