İlk Çeyrekte AB’nin Yassı Ürün İthalatı % 37 Oranında Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından yayımlanan Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasaları Görünümü 2013-2014 raporunun Nisan 2013 sayısında, 2012 yılında keskin bir şekilde gerileyen ithalatın, 2013 yıllının ilk çeyreğinde hızla yükselmeye başladığı ifade edilmektedir. Raporda, yılın ilk çeyreğinde, AB’nin toplam çelik ithalatının % 21, nihai mamul ithalatının % 29 oranında artış gösterdiği vurgulanmaktadır. Rapora göre, ithalattaki artış, yalnızca yassı mamul ithalatındaki yükselişten kaynaklanmaktadır. Yılın ilk çeyreğinde, AB’nin yassı ürün ithalatı % 37 oranında artarken, uzun ürün ithalatı yalnızca % 1 oranında artış göstermiştir.

Yassı ürünlerde, % 78 oranında artan sıcak haddelenmiş geniş şeritler ithalatında en fazla artış gözlenen ürünler arasında ilk sırada yer alırken, soğuk haddelenmiş sac ithalatı % 55 ve sıcak daldırma galvanizli sac ithalatı % 53 oranında artış göstermiştir. Uzun ürünlerde ise, en fazla ithalat artışı gözlenen ürün % 81 ile profiller olmuştur.

2013 yılının ilk çeyreğinde, AB’ye yönelik çelik ihracatında, Çin, Rusya, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere, 4 ülke öne çıkmaktadır. Çin’in AB’ye yönelik sıcak haddelenmiş sac ihracatı % 500; soğuk haddelenmiş sac ve HDG ihracatı % 80 oranında artış göstermiştir. Türkiye’nin HRC ihracatı % 300 oranında artış göstermiştir. Rusya ve Ukrayna’nın, AB’ye yassı ürün ihracatında da ciddi bir artış yaşanmıştır.

AB piyasasındaki zayıf talep koşullarının devam etmesine rağmen, zayıf Euronun da etkisi ile, bölgenin ithalatı artmaya devam etmektedir. Çin’in çelik üretimi rekor seviyelere yükselirken, iç piyasasında talebin yeterince canlı olmaması, Çin’in ihracatının son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden olmuştur. Bu eğilimin devam etmesi halinde, global arz/talep dengesi üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacaktır. Çin’in üretimi, yavaşlayan tüketimine göre ayarlanmadığı sürece, global piyasaları bozucu uygulamaların ortaya çıkması kaçınılmaz olacak ve bu durum AB’nin üzerindeki ithalat baskısının artmasına sebebiyet verecektir. 2013 yılının tamamında, ithalatın % 19 oranında artış göstermesi beklenmektedir.

AB Yalnızca Uzun Ürünlerde Net İhracatçı Konumunda

2013 yılının ilk çeyreğinde, AB’nin üçüncü ülkelerine yönelik çelik ihracatı % 4 oranında artış göstermiştir. 2012 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan yarı mamul ihracatındaki artış eğilimi, 2013 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Ocak-Şubat döneminde, yarı mamul ihracatı % 120 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde, uzun ürün ihracatı % 5.5 ve yassı ürün ihracatı % 3.5 oranında artış göstermiştir.

2013 yılının ilk aylarında, AB net ihracatçı konumunda bulunmaktadır. Ancak yassı ürün ihracatı sınırlı bir oranda artarken, ithalatının keskin bir şekilde yükselmesi nedeniyle, AB yassı ürünlerde net ithalatçı konumuna geçmiştir. Diğer taraftan yarı mamul ihracatındaki keskin artış nedeniyle, bölgenin yarı mamullerdeki net ithalatı bir miktar azalmıştır.

Buna rağmen, yılın ilk 2 aylık dönemi itibariyle AB aylık ortalama 220.000 ton net yarı mamul ithalatçısı olmuştur. Sonuç olarak, Avrupa Birliği yalnızca uzun ürünlerde net ihracatçı olmuş ve aylık ortalama 580.000 ton net uzun ürün ihracatı gerçekleştirmiştir. Sözkonusu miktarın yarısı inşaat demirinden oluşmaktadır.

AB menşeli inşaat demirinin en büyük pazarı Cezayir olmuştur. 2013 yılında, AB’nin çelik ürünleri ihracatının, 2012 yılındaki seviyesine kıyasla bir miktar gerilemesi beklenmektedir. Euro’nun diğer para birimleri karşısındaki konumu, Avrupalı üreticiler için belirleyici etken olacaktır. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber