İlk Çeyrekte Çelik Sektöründe İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 103’e Kadar Geriledi Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin çelik ithalatında hızlı bir artış yaşanırken, ihracatında yavaşlama eğilimi devam etti. Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye’nin toplam çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 33.4 artışla 4.30 milyon tona yaklaşırken, değer bakımından da % 9.2 artışla 3.12 milyar dolara ulaştı. 2014 yılının ilk çeyreğinde % 137 olan çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2015 yılının ilk üç ayında % 103’e geriledi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 130.9 artışla 599 bin tona, blum ithalatı % 36.6 artışla 570 bin tona, slab ithalatı % 37 artışla 520 bin tona, yassı mamul ithalatı % 26.9 artışla 2.05 milyon tona ulaşırken, uzun mamul ithalatı % 1 düşüşle 339 bin tona ve boru ithalatı % 5.4 düşüşle 99 bin tona geriledi.
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin toplam çelik ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 7.6 düşüşle 4.35 milyon tona, değer bakımından da % 17.7 düşüşle 3.22 milyar dolara geriledi.
Ocak-Mart döneminde neredeyse hiç slab ihracatı yapılmazken, Türkiye’nin kütük ihracatı % 52.8 düşüşle 74 bin tona, blum ihracatı % 47.7 düşüşle 34 bin tona, yassı mamul ihracatı % 16.3 düşüşle 483 bin tona, uzun mamul ihracatı % 3.8 düşüşle 2.84 milyon tona gerilerken, önemli kalemlerden yalnızca boru ihracatı % 1.9 artışla 454 bin tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 04 Mayıs 2015