İlk Çeyrekte Ekonomi % 3.2 Büyüdü Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2012 yılı birinci döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %3,2 artış gösterdi. Böylece, 2011 yılının ilk çeyreğinde % 11.9 olan ve yılın son çeyreğine kadar kademeli olarak % 5.2 seviyesine kadar yavaşlayan gayri safi yurtiçi hasıla artışı, 2012 yılının ilk çeyreğinde de ivme kaybetmeye devam etti ve % 3.2 oranında arttı.

Üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2012 yılı birinci üç aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla %14,2’lik artışla 329 020 Milyon TL oldu.

2012 yılının birinci üç aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla %3,2’lik artışla 27 089 Milyon TL oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2012 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre %0,2 arttı.

Sabit Fiyatlarla GSYH Artış Hızları (%)

İmalat Sanayi

İnşaat

GSYH

2010-Ç1

22,0

9,0

12,6

2010-Ç2

15,4

21,7

10,4

2010-Ç3

7,2

23,7

5,3

2010-Ç4

11,3

18,7

9,3

2010

13,6

18,3

9,2

2011-Ç1

14,9

15,3

11,9

2011-Ç2

9,1

13,0

9,1

2011-Ç3

9,2

10,2

8,4

2011-Ç4

5,2

7,0

5,2

2011

9,4

11,2

8,5

2012-Ç1

2,7

2,8

3,2

Ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak, imalat ve inşaat sektörlerindeki büyüme de keskin bir şekilde geriledi. 2011 yılının ilk çeyreğinde % 14.9 oranında ve yılın tamamında % 9.4 oranında artış gösteren imalat sektöründeki büyüme, 2012 yılının ilk çeyreğinde % 2.7 seviyesine gerilerken, 2011 yılının ilk çeyreğinde % 15.3 oranında ve yılın tamamında % 11.2 oranında artış gösteren inşaat sektöründeki büyüme ise, % 2.8 seviyesine geriledi.