Nisan Ayında, Ham Çelik Üretimindeki Artış Yavaşlayarak Devam Etti Tarih: 24 Kasım 2016

Piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak, Türkiye’nin ham çelik üretimi de, 2012 yılında iniş çıkışlı bir seyir izliyor. Nisan ayında, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla, % 4.7 oranında artışla, 2 milyon 889 bin ton seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla, üretimdeki artışa rağmen, 2012 yılının Mart ayında gerçekleştirilen toplam 3 milyon 128 bin tona kıyasla, üretim % 7.8 oranında geriledi.

Nisan ayında 2.25 milyon ton seviyesinde gerçekleşen elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla % 10.5 oranında artış gösterirken, Mart ayına kıyasla % 2.6 oranında geriledi. Nisan ayında 640.000 ton seviyesinde gerçekleşen BOF tesislerin ham çelik üretimi ise, 2011 yılının Nisan ayına kıyasla % 11.6, 2012 yılının Mart ayına kıyasla ise, % 22.2 oranında geriledi.

Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (ton)

Nis.11

Mar.12

Nis.12

Nis. 12/11

Nis.12/ Mar.12

EO

2.032.755

2.305.321

2.245.351

10,5

-2,6

BOF

723.471

822.555

639.631

-11,6

-22,2

TOPLAM

2.756.226

3.127.876

2.884.982

4,7

-7,8

Ocak-Nisan döneminde ise, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 11.4 oranında artışla, 10.7 milyon tondan, 11.9 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde, kütük üretiminin % 16.5 oranında artışla, 8.83 milyon tona ulaşmasına karşın, slab üretiminin % 1 oranında düşüşle 3.08 milyon tonda kalması, yassı ürünlerdeki zayıf piyasa koşullarının, üretimi de olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu. Yılın ilk 4 aylık döneminde slab üretiminin 31.000 ton azalmış olması nedeniyle, üretimde sağlanan 1.22 milyon tonluk artışın tamamı kütük üretimindeki yükselişten kaynaklandı. Böylece, geçen yılın ilk 4 aylık dönemine kıyasla, toplam ham çelik üretimi içerisinde kütük üretiminin payı, % 70.9’dan % 74.1’e yükselirken, slab üretiminin payı % 25.9’a gerilemiş oldu.

Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

2009

2010

2011

2011-4 ay

2012-4 ay

%
değişim
(12/11)

Kütük

20.524

21.827

24.400

7.578

8.825

16,5

Slab

4.779

7.316

9.707

3.113

3.082

-1,0

TOPLAM

25.303

29.143

34.107

10.691

11.907

11,4

EO

17.741

20.905

25.275

7.889

8.907

12,9

BOF

7.562

8.238

8.832

2.802

3.000

7,1

Yılın ilk 4 aylık döneminde, elektrik ark ocaklarında gerçekleştirilen ham çelik üretimi, % 12.9 oranında artışla, 8.9 milyon tona, BOF tesislerinde gerçekleştirilen ham çelik üretimi ise, % 7.1 oranında artışla, 3 milyon tona yükseldi. Ocak-Nisan döneminde, üretimde yaşanan 1.22 milyon tonluk artışın, % 84 oranındaki kısmını elektrik ark ocaklı tesisler, % 16 oranındaki kısmını ise, BOF yöntemi ile üretim yapan tesisler gerçekleştirdi.

Piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak iniş çıkışlı bir grafik izleyen ham çelik üretiminin, yaz aylarından itibaren, gerek AB ve Orta Doğu & Körfez ülkeleri başta olmak üzere, ihraç piyasalardaki istikrarın tesisine, gerekse iç piyasanın tüketiminde beklenen artışa paralel olarak, üretim artışının hız kazanması bekleniyor.