Ocak-Ağustos Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 25.2 Milyon Ton Seviyesinde Gerçekleşti Tarih: 14 Eylül 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Ağustos ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %5.7, Temmuz ayına kıyasla ise, %8.2 oranında düşüşle 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 8.2 azalırken, entegre tesislerin üretimleri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla seviyesini korudu.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
2017-8 ay 2018-8 ay % değişim 18/17
Kütük 16.872 16.722 -0.9
Slab 7.869 8.436 7.2
TOPLAM 24.741 25.158 1.7
EO 17.038 17.373 2.0
BOF 7.703 7.784 1.1

 

Ocak-Ağustos döneminde toplam ham çelik üretimindeki artış yavaşlayarak %1.7 oranında yükselişle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 24.7 milyon tondan 25.2 milyon tona çıktı. Sekiz aylık dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler % 2 oranında artışla 17.4 milyon ton; entegre tesisler ise, % 1.1 artışla 7.8 milyon ton ham çelik üretimi kaydetti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin kütük üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla % 0.9 oranında azalışla, 16.7 milyon tona gerilerken, slab üretimi, söz konusu dönemde % 7.2 artışla 8.4 milyon ton seviyesine yükseldi.