Ocak-Ağustos Döneminde Türkiye’nin Nihai Mamul Tüketimi % 3.9 Oranında Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin nihai mamul tüketimindeki artış hız kesmeye devam etti. İlk 7 aylık dönemde % 5.2 seviyesinde olan nihai mamul tüketimindeki artış, Ocak-Ağustos döneminde % 3.9 seviyesinde kaldı. Aynı dönemde toplam çelik tüketimi 22.7 milyon tondan 23.6 milyon tona yükselirken, tüketimin %51.4’ünü uzun ürünler oluşturdu. Uzun ürün tüketimi % 4.8 oranında artışla 12.12 milyon tona, yassı ürün tüketimi ise % 3.0 oranında yükselişle 11.5 milyon tona ulaştı.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde, Türkiye’nin toplam nihai ürün üretimi ise, % 2.0 oranında artışla 25 milyon tona yükseldi. Sözkonusu dönemde Türkiye’de % 2.7 oranında yükselişle 18 milyon ton uzun ürün ve % 0.4 oranında artışla 7.1 milyon ton yassı ürün üretimi yapıldı.