Ocak-Ağustos Döneminde Türkiye’nin Toplam Çelik Ürün İhracatı % 12.1 Arttı, İthalatı % 25 Azaldı Tarih: 01 Ekim 2019

Ağustos ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar açısından %3.1 oranında artışla 1.6 milyon tona yükselirken, değer açısından % 6.1 oranında azalışla 1.2 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, % 30 artışla 1.2 milyon ton, değer açısından %2.3 artışla 870 milyon dolar oldu.

Yassı ürün ihracatı, % 8 artışla 393 bin tona yükseldi. Uzun ürün ihracatı, % 0.2 oranında artışla 849 bin ton olarak gerçekleşti. Yarı ürün ihracatı, %34.1 oranında düşüşle, 48 bin ton seviyesine geriledi. Yarı ürün ithalatı ise % 112.4 oranında artışla 516 bin tona yükseldi. Yassı ürün ithalatı % 10.3 seviyesinde artışla 560 bin tona yükselirken, uzun ürün ithalatı, % 35.4 azalışla 55 bin tonda kaldı. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki % 151 seviyesinden %139’a geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı miktar açısından % 12.1 artışla 14.7 milyon tona yükseldi. İhracat değeri % 0.2 azalışla 10.9 milyar dolar oldu. Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı, %25 oranında düşüşle 8 milyon tona geriledi. İthalat, değer açısından % 28 azalışla 6.7 milyar dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki % 118 seviyesinden % 163’e çıktı. Sekiz aylık dönemde uzun mamul ihracatı % 5.8 oranında artışla 7 milyon tona çıkarken, yassı ürün ihracatı % 10 oranında yükselerek 4 milyon ton seviyesine ulaştı. Yarı ürün ihracatı, % 206.3 oranında artışla 1.1 milyon ton seviyesinde kaydedildi.  İthalatı ise % 41.6 düşüşle 2.1 milyon tonda kaldı. Yassı ürün ithalatı, % 13.2 oranında düşüşle 4.8 milyon ton seviyesine inerken, uzun mamul ithalatı % 25.2 azalışla 733 bin ton seviyesinde gerçekleşti.