Ocak-Ekim Döneminde, Dünya Ham Çelik Üretimi % 5.6 Arttı Tarih: 23 Kasım 2017

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 5.9 oranında artışla 145.3 milyon ton, Ocak-Ekim döneminde ise, % 5.6 oranında artışla, 1.41 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

2016-2017 OCAK-EKİM DÖNEMİ DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ      (1000 ton)
    2017 2016 % değişim17/16
1. Çin 709.500 668.459 6,1
2. Japonya 87.239 87.442 -0,2
3. Hindistan 84.123 79.073 6,4
4. ABD 68.364 65.815 3,9
5. Rusya 60.428 58.643 3,0
6. Güney Kore 59.148 57.015 3,7
7. Almanya 36.476 35.518 2,7
8. Türkiye 31.048 27.413 13,3
9. Brezilya 28.513 26.279 8,5
10. İtalya 20.075 19.481 3.1
11. Tayvan 19.383 18.069 7,3
12. Ukrayna 18.048 20.261 -10,9
13. İran 17.901 14.804 20,9
14. Meksika 16.657 15.648 6,4
15. Fransa 13.093 11.956 9,5
16. İspanya 11.820 11.584 2,0
17. Kanada 10.934 10.646 2,7
18. Polonya 8.645 7.382 17,1
19. Vietnam 7.924 4.197 88,8
20. Avusturya 6.801 6.155 10,5
  Toplam 1.410.527 1.335.465 5,6

Ekim ayında % 6.1 seviyesinde artışla 72.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın ilk 10 aylık döneminde de % 6.1 oranında artışla, 709.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. İkinci en büyük çelik üreticisi ülke konumundaki Japonya Ekim ayında % 1 azalışla 8.9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirirken, üçüncü sıradaki Hindistan, % 5.3 artışla 8.6 milyon ton ham çelik üretti. Söz konusu ayda İran’ın ham çelik üretimi % 24.2 seviyesinde büyük bir artışla 1.98 milyon tona ulaştı.

Ocak-Ekim döneminde, ABD’nin ham çelik üretimi % 3.9, Rusya’nın üretimi ise %3 oranında artış gösterirken, Ukrayna’nın üretimi azalışını sürdürerek % 10.9 oranında geriledi ve ilk 20 ülke arasında üretiminde en fazla düşüş yaşayan ülke konumunu korudu.

Söz konusu dönemde en büyük 10 çelik üreticisi arasında, üretimde en fazla artış % 13.3 ile Türkiye’de görülmeye devam ederken, Brezilya % 8.5 ile üretimini en fazla arttıran ikinci ülke oldu. Ocak-Ekim döneminde ilk 20 ülke arasında Vietnam’ın ham çelik üretimi % 88.8 oranında keskin bir yükselişle artış eğilimini sürdürürken, aynı dönemde Polonya’nın üretimi % 17 seviyesinde büyüdü.

Ocak-Ekim döneminde, Asya’nın üretimi % 6 artışla, 975.2 milyon tona, AB’nin üretimi % 3.7 artışla, 140.7 milyon tona, Kuzey Amerika’nın üretimi % 4.1 oranında artışla, 96.4 milyon tona, BDT’nin üretimi ise % 0.4 artışla, 85.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Diğer Avrupa bölgesinin üretimi, Türkiye’nin büyük katkısıyla % 13.2 oranında artışla 33.5 milyon tona ulaştı.  Sözkonusu dönemde Orta Doğu’nun ham çelik üretimi, üretimi % 20.9 artışla 17.9 milyon ton seviyesinde artış gösteren İran’ın katkıları ile % 13.3 seviyesinde artışla 27.2 milyon tona ulaştı.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2017- 10 ay)  ‘000 ton
  2017-10 ay 2016-10 ay % Değişim
Avrupa Birliği (28) 140.7 135.7 3.7
Diğer Avrupa 33.5 29.6 13.2
BDT 85.2 84.9 0.4
Kuzey Amerika 96.4 92.6 4.1
Güney Amerika 36.2 33.7 7.4
Afrika 11.08 9.6 14.3
Orta Doğu 27.2 23.9 13.3
Asya 975.2 920.3 6
Okyanusya 4.87 4.81 1.4
Dünya Toplam 1.410.527 1.335.465 5.6

 

Ekim ayında % 73 seviyesinde gerçekleşen dünya ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 3 puan yükselirken, Eylül ayına kıyasla ise 0.6 puan düşüş gösterdi.