Ocak-Ekim Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 0.8 Arttı Tarih: 16 Kasım 2018

Ekim ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla %4.3 düşüşle, Eylül ayına kıyasla ise 7.8 oranında artışla 3.2 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Ekim ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3.7 azalırken, entegre tesislerin üretimi % 5.6 düştü.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
2017-10 ay 2018-10 ay % değişim 18/17
Kütük 21.261 20.811 -2.1
Slab 9.787 10.478 7.1
TOPLAM 31.048 31.289 0.8
EO 21.431 21.763 1.5
BOF 9.617 9.526 -0.9

 

Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi % 0.8 oranında artışla, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 31 milyon tondan 31.3 milyon tona yükseldi. Yılın on aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 1.5 oranında artışla 21.8 milyon ton; entegre tesisler, % 0.9 azalışla 9.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin kütük üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla % 2.1 oranında düşüşle, 20.8 milyon tona düşerken, slab üretimi, %7.1 artışla 10.5 milyon ton seviyesine ulaştı.