Ocak-Eylül Döneminde, Dünya Ham Çelik Üretimi % 0.5 Oranında Düştü Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği’nin (worldsteel) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde dünya ham çelik üretimi % 0.5 oranında düşüşle 1.20 milyar tonda kaldı.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin’in ham çelik üretimi  % 0.4 oranında artışla 603.8 milyon tona, ikinci sırada yer alan Japonya’nın aynı dönemde ham çelik üretimi % 0.5 oranında azalışla 78.4 milyon tona geriledi.

2015-2016 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ*(1000 ton)

 

 

2016

2015

% değişim16/15

   

1.

Çin

603.780

601.374

0.4

   

2.

Japonya

78.378

78.799

-0.5

   

3.

Hindistan

71.090

67.128

5.9

   

4.

ABD

59.708

60.504

-1,3

   

5.

Rusya

52.727

53.632

-1,7

   

6.

Güney Kore

50.950

51.867

-1,8

   

7.

Almanya

32.011

32.570

-1,7

   

8.

Türkiye

24.437

23.469

4,1

   

9.

Brezilya

22.917

25.264

-9,3

   

10.

Ukrayna

18.281

17.093

7,0

   

11.

İtalya

17.307

16.752

3,3

   

12.

Tayvan

16.267

16.544

-1,7

   

13.

Meksika

13.959

14.132

-1,2

   

14.

İran

13.210

12.231

8.0

   

15.

İspanya

10.593

11.363

-6.8

   

16.

Fransa

10.617

11.656

-8.9

   

17.

Kanada

9.668

9.504

1,7

   

18.

Polonya

6.337

7.161

-11,5

   

19.

Birleşik Krallık

5.699

8.660

-34.2

   

20.

Belçika

5.733

5.619

2,0

   

 

Toplam

1.197.230

1.203.573

-0.5

   

 

Ocak-Eylül döneminde dünyanın en büyük on çelik üreticisi arasında sadece Çin, Hindistan, Türkiye ve Ukrayna’nın ham çelik üretiminde artış gözlendi. Yılın ilk dokuz aylık döneminde Hindistan’ın ham çelik üretimi % 5.9 oranında artışla 71.09 milyon tona yükselirken, sekizinci sırada yer alan Türkiye’nin üretimi % 4.1 oranında artışla 24.5 milyon ton tona çıktı.

Diğer taraftan, 9. sırada yer alan Brezilya’nın aynı dönemde ham çelik üretimi, % 9.3 oranında keskin bir düşüşle 22.9 milyon tona gerilerken, 10. sırada yer alan Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise, % 7.0 oranında artışla 18.3 milyon tona ulaştı.

Ocak-Eylül döneminde, Avrupa Birliği’nin üretimi % 4.8 oranında düşüşle, 121.3 milyon tona gerilerken, Asya bölgesinin üretimi, % 0.6 oranında artışla, 825.9 milyon tona çıktı; ayrıca aynı dönemde Diğer Avrupa bölgesinin üretimi Türkiye’nin katkısıyla 4.3 oranında artışla 26.5 milyon tona, BDT bölgesinin ham çelik üretimi ise 0.1 oranında azalışla 76.4 milyon tona düştü.

Dünya Ham Çelik Üretimi (Ocak-Eylül 2016)  ‘000 ton

 

2016

2015

Değişim %

Avrupa Birliği (28)

121.262

127.379

-4.8

Diğer Avrupa

26.462

25.375

4.3

BDT

76.397

76.443

-0.1

Kuzey Amerika

83.872

85.106

-1.4

Güney Amerika

29.432

33.233

-11.4

Afrika

8.875

10.039

-11.6

Orta Doğu

20.736

20.908

-0.8

Asya

825.895

820.755

0.6

Okyanusya

4.299

4.336

-0.9

66 Ülke Toplam

1.197.230

1.203.573

-0.5

 

Dünya Çelik Derneği (worldsteel), Eylül ayında 66 ülkenin toplam ham çelik üretiminin, geçtiğimiz yıla kıyasla % 2.0 oranında artışla 132.9 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

Eylül ayında Çin’in ham çelik üretimi % 3.9 oranında artışla 68.2 milyon tona yükselirken, aynı ayda Japonya’nın üretimi % 1.5 oranında azalışla 8.4 milyon tona düştü. Eylül ayında Hindistan’ın ham çelik üretimi % 8.5 gibi keskin bir artışla 7.9 milyon tona ulaştı. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi ise % 8.1 gibi yüksek bir artışla 2.7 milyon tona yükseldi. Diğer taraftan, Eylül ayında Ukrayna’nın ham çelik üretimi  % 8.0 oranında düşüşle 1.8 milyon tonda kaldı.

2016 yılının Eylül ayında % 70 seviyesinde gerçekleşen dünya ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla büyük miktarda değişmezken (%69.5), bir önceki aya göre, 1.5 puan daha yüksek  seviyeye çıktı.