Ocak-Eylül Döneminde, Dünya Ham Çelik Üretimi % 5.6 Arttı Tarih: 24 Ekim 2017

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 5.6 oranında artışla 141.4 milyon ton, Ocak-Eylül döneminde ise, aynı oranda artışa (% 5.6), 1.26 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

2016-2017 Ocak-Eylül Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi (1000 ton)
    2017 2016 % değişim17/16
1. Çin 638.731 601.158 6,3
2. Japonya 78.265 78.382 -0,2
3. Hindistan 75.293 71.254 5,7
4. ABD 61.453 59.587 3,1
5. Rusya 54.203 52.714 2,8
6. Güney Kore 52.819 51.054 3,5
7. Almanya 32.876 32.011 2,7
8. Türkiye 27.742 24.438 13,5
9. Brezilya 25.468 23.348 9,1
10. İtalya 17.775 17.336 2,5
11. Tayvan 17.418 16.153 7,8
12. İran 16.233 13.210 22,9
13. Ukrayna 16.138 18.257 -11,6
14. Meksika 14.995 13.954 7,5
15. Fransa 11.735 10.619 10,5
16. İspanya 10.723 10.442 2,7
17. Kanada 9.811 9.688 1,3
18. Polonya 7.821 6.577 18,9
19. Vietnam 6.734 3.729 80,6
20. Avusturya 6.077 5.520 10,1
  Toplam 1.266.9 1.199.5 5,6

Ocak-Eylül döneminde, Asya’nın üretimi % 5.9 artışla, 876.3 milyon tona, AB’nin üretimi % 4.1 artışla, 126.4 milyon tona, Kuzey Amerika’nın üretimi % 3.5 oranında artışla, 86.7 milyon tona yükselirken, BDT’nin üretimi seviyesini koruyarak, 76.4 milyon ton olarak gerçekleşti. Diğer Avrupa bölgesinin üretimi Türkiye’nin katkısıyla % 13.5 oranında artışla 30 milyon tona çıktı. Aynı dönemde ham çelik üretimi % 23 artışla 16.2 milyon ton seviyesine sıçrayış kaydeden İran’ın büyük katkıları ile Orta Doğu’nun ham çelik üretimi % 14.2 seviyesinde yükselerek 24.5 milyon tona ulaştı.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2017- 9 ay)  ‘000 ton
  2017-9 ay 2016-9 ay % Değişim
Avrupa Birliği (28) 126.4 121.5 4.1
Diğer Avrupa 30 26.4 13.5
BDT 76.4 76.3 0.0
Kuzey Amerika 86.7 83.7 3.5
Güney Amerika 32.3 29.9 8
Afrika 9.9 8.7 13.8
Orta Doğu 24.5 21.5 14.2
Asya 876.3 827.2 5.9
Okyanusya 4.4 4.3 2
Dünya Toplam 1.266.9 1.199.5 5.6

 

Eylül ayında % 5.3 seviyesinde artışla 71.8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın ilk 9 aylık döneminde % 6.3 oranında artışla, 638.7 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. İkinci en büyük çelik üreticisi konumundaki Japonya Eylül ayında % 2 artışla 8.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirirken, üçüncü sıradaki Hindistan, % 1.9 artışla 8.2 milyon ton seviyesinde ham çelik üretimi yaptı. Aynı ayda İran’ın ham çelik üretiminin % 40.4 seviyesinde büyük bir artışla 2.2 milyon tona ulaşması dikkat çekti.

Ocak-Eylül döneminde, ABD’nin ham çelik üretimi % 3.1, Rusya’nın üretimi ise %2.8 oranında artarken, Ukrayna’nın üretimi azalışını sürdürerek % 11.6 seviyesinde geriledi ve ilk 20 ülke arasında üretiminde en fazla düşüş yaşayan ülke konumunu korudu.

Sözkonusu dönemde en büyük 10 çelik üreticisi arasında, en fazla artış daha önce de olduğu gibi % 13.5 ile Türkiye’de gözlenirken, Brezilya % 9.1 ile üretimini en fazla arttıran ikinci ülke oldu. Ocak-Eylül döneminde ilk 20 ülke arasında Vietnam’ın ham çelik üretimi % 80.6 oranında keskin bir yükselişle önceki dönemlerdeki artış eğilimini sürdürürken, Polonya’nın üretimi % 19 seviyesinde büyük bir artış gösterdi.

Eylül ayında % 73.5 seviyesinde gerçekleşen dünya ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2.8 puan, Ağustos ayına kıyasla ise 0.6 puan artış gösterdi.