Ocak-Eylül Döneminde Ham Çelik Üretimi % 4.1 Oranında Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

Eylül ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla % 8.1 artış; Ağustos ayına kıyasla ise % 5.5 oranında azalış göstererek, 2.66 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri % 12.0 oranında artışla 1.72 milyon tona yükselirken, yüksek fırınlarla üretim yapan entegre tesislerin üretimindeki artış % 1.7 seviyesinde kaldı ve 936 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (000 ton)

 

2015-9 ay

2016-9 ay

%                                           
değişim
(16/15)

Kütük

17.252

17.224

-0.2

Slab

6.217

7.213

16.0

TOPLAM

23.469

24.437

4.1

EO

15.239

16.055

5.4

BOF

8.230

8.381

1.9

             Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %  4.1 oranında artışla 23.47 milyon tondan 24.44 milyon tona yükseldi. Yılın ilk dokuz aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 5.4 oranında yükselişle 16.05 milyon ton; entegre tesisler ise, % 1.9 oranında yükselişle 8.38 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

            Sözkonusu dönemde, Türkiye’nin kütük üretimi % 0.2 oranında hafif bir azalışla 17.252 milyon tondan 17.224 milyon tona düşerken, toplam üretimdeki artışın tamamına yakını slab üretiminde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde slab üretimi %16.0 oranında artışla 6.22 milyon tondan, 7.21 milyon tona çıktı.