Ocak-Eylül Döneminde Türkiye Net Çelik İthalatçısı Konumunu Sürdürdü Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Eylül döneminde, ihtiyacın üzerindeki kurulu kapasitenin bulunmasına rağmen, düşük fiyatlı ithalatın yerli üreticiler üzerindeki baskısını sürdürmesi sonucunda, çelik ürünleri ihracatı azalırken, ithalatı hızla artmaya devam eden Türkiye net çelik ithalatçısı konumunu Eylül ayında da sürdürdü. Söz konusu dönemde, çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 33 puan birden düşüş göstererek % 97’ye geriledi.

Yılın ilk 3 çeyreğinde, Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla, miktar bakımından % 41 gibi çarpıcı bir artışla 14.17 milyon tona, değer bakımından da % 5.3 artışla 9.35 milyar dolara ulaştı.

Bahse konu dönemde Türkiye’nin uzun ürünlerin yarı mamulü konumundaki kütük ithalatı % 59.9 artışla 3.61 milyon tona, slab ithalatı % 124.2 artışla 2.39 milyon tona, yassı mamul ithalatı % 26.6 artışla 6.28 milyon tona, uzun mamul ithalatı % 3.4 artışla 1.15 milyon tona ve boru ithalatı 19.4 artışla 387 bin tona ulaştı.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin toplam çelik ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından  %7.1 düşüşle 12.58 milyon tona, değer bakımından da düşen fiyatların etkisi ile % 21.2 düşüşle 9.06 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin kütük ihracatı % 50 düşüşle 250 bin tona, uzun mamul ihracatı % 7.2 düşüşle 7.75 milyon tona gerilerken, boru ihracatı % 1.1 artışla 1.38 milyon tona ve yassı mamul ihracatı da yalnızca % 0.1 artışla 1.81 milyon tona ulaştı. Bu arada yalnızca 442 tonluk slab ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 03 Kasım 2015