Ocak-Eylül Döneminde, Türkiye’nin Çelik Ürün İhracatı % 8.3 Artarken, İthalatı %14.6 Azaldı Tarih: 01 Kasım 2017

Eylül ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar açısından % 14.3 oranında azalışla 1.12 milyon ton, değer açısından ise % 8.6 oranında artışla 934.8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, % 22.1 oranında artışla 1.53 milyon ton seviyesine çıktı.

Eylül ayında yassı ürün ihracatı, % 10.2 seviyesinde azalışla 282 bin tona, uzun ürün ihracatı, % 29.3 oranında azalışla, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 692 bin tondan 489 bin tona geriledi. Aynı ayda Türkiye’nin yarı ürün ihracatı, % 1104 seviyesinde keskin bir artışla geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 3 bin tondan 38 bin tona yükselirken, yarı ürün ithalatı % 10 oranında düşüşle 404 bin tonda kaldı. Aynı ayda yassı ürün ithalatı % 43.5 seviyesinde yükselişle 928 bin tona, uzun ürün ithalatı ise, % 21.2 oranında artışla 114 bin tona ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki % 102 seviyesinden % 80’e geriledi.

2017 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracat miktarı % 8.3 oranında artışla 13.5 milyon tona yükselirken, ihracat değeri % 21.8 artışla 9.6 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatındaki gerileme eğilimi, Eylül ayında görülen artışa rağmen, 9 aylık dönemde de devam etti. Yılın ilk 9 aylık döneminde ithalat % 14.6 oranında azalışla 11.8 milyon tona geriledi.

Sözkonusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki % 94’ten % 109’a yükseldi. Ocak-Eylül döneminde en çok ihraç edilen ürün grubu olan uzun mamul ihracatı % 11.2 oranında azalışla 6.8 milyon tona düşerken, yassı ürün ihracatı Eylül ayındaki düşüşe karşın 9 aylık dönemde % 55 oranında büyük bir artışla 3.2 milyon ton seviyesine ulaştı.

Ocak-Eylül döneminde yarı ürün ihracatı % 296 oranında keskin bir sıçrayışla 663 bin tona ulaştı. Yarı ürün ithalatı ise % 33.2 oranında azalışla 3.4 milyon tona indi. Diğer taraftan yassı ürün ithalatı, % 0.8 oranında düşüşle 6.6 milyon ton seviyesine geriledi. Sözkonusu dönemde boru ihracatı, % 7.8 artışla 1.4 milyon ton olarak gerçekleşti.