Ocak-Eylül Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 13.5 Arttı Tarih: 16 Ekim 2017

2017 yılının dokuz aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %13.5 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 24.4 milyon tondan 27.7 milyon tona çıktı. Ocak-Eylül döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 19 oranında büyük bir artışla 19.1 milyon ton; entegre tesisler ise, % 3 oranında artışla 8.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 9.9 oranında artışla, 18.9 milyon tona, slab üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 22.1 gibi güçlü bir artışla, 8.8 milyon ton seviyesine yükseldi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-9 ay 2017-9 ay % değişim
(17/16)
Kütük 17.224 18.937 9.9
Slab 7.214 8.805 22.1
TOPLAM 24.438 27.742 13.5
EO 16.055 19.106 19
BOF 8.383 8.635 3

 

Eylül ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %13 oranında artışla, Ağustos ayına kıyasla ise % 5.7 oranında azalışla, 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi 2016 yılının Eylül ayına kıyasla, % 20.4 artarken, entegre tesislerin üretimleri % 0.5 azaldı.