Ocak-Eylül Döneminde Türkiye’nin Hurda İthalatı % 15.6 Arttı Tarih: 03 Kasım 2017

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin toplam hurda ithalatı, miktar açısından %15.6 oranında artışla 14.9 milyon tona, değer açısından ise 2016 yılının aynı dönemine kıyasla, % 45.2 oranında artışla 4.2 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk üç çeyreğinde ABD’den yapılan hurda ithalatı % 4 oranında düşüşle, 2.5 milyon tondan 2.4 milyon tona gerilerken, aynı dönemde Türkiye’nin en fazla hurda tedarik ettiği bölge konumundaki AB’den yapılan hurda ithalatı, % 23.1 gibi büyük bir artışla 7.6 milyon tondan 9.4 milyon tona çıktı. Dokuz aylık dönemde BDT’den yapılan hurda ithalatı, %19.3 oranında düşüşle 2.4 milyon tondan 1.9 milyon tona geriledi.

Bu dönemde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçileri arasında, toplam hurda ithalatı içerisinde % 62.8’lik payı ile ilk sıradaki AB’nin ardından,  % 15.9 oranındaki payı ile ABD ve % 12.7 oranındaki payı ile BDT yer aldı.