Ocak-Haziran Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 11.4 Arttı Tarih: 13 Temmuz 2017

2017 yılının ilk yarısında, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 11.4 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 16.4 milyon tondan 18.2 milyon tona yükseldi. Yılın ilk altı aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 15.2 oranında yüksek bir artışla 12.4 milyon ton; entegre tesisler ise, % 3.9 oranında artışla 5.8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin kütük üretimi % 6.3 oranında artışla, 12.4 milyon tona yükselirken, slab üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 24 gibi büyük bir artışla, 5.8 milyon ton seviyesine ulaştı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-6 ay 2017-6 ay % değişim
(17/16)
Kütük 11.657 12.392 6.3
Slab 4.700 5.823 23.9
TOPLAM 16.357 18.215 11.4
EO 10.789 12.428 15.2
BOF 5.567 5.786 3.9

 

Türkiye’nin ham çelik üretimdeki artış Haziran ayında da devam etti.  Toplam ham çelik üretimi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 7.1 artışla, Mayıs ayına kıyasla ise % 8.7 oranında azalışla, 3.02 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi 2016 yılının Haziran ayına kıyasla, %9.4, entegre tesislerin üretimleri ise % 2.3 oranında artış gösterdi.