Ocak-Haziran Döneminde Türkiye’nin Nihai Mamul Tüketimi %6.3 Oranında Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

2016 yılının ilk yarısında, Türkiye’nin toplam nihai mamul üretimi %3.0 oranında artışla, 18.89 milyon tona yükseldi. İlk altı ayda Türkiye’de  % 3.8 oranında artışla, 13.63 milyon ton uzun ürün ve % 0.9 oranında artışla, 5.26 milyon ton yassı ürün üretildi. Toplam üretimin % 28’i yassı ürünlerden oluştu.
  
 Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin nihai mamul tüketimindeki artışta yavaşlama gözlendi. İlk 5 aylık dönemde %7.9 seviyesinde olan nihai mamul tüketimindeki yükseliş, Ocak-Haziran döneminde % 6.3 seviyesine geriledi.

Toplam çelik tüketimi 16.93 milyon tondan 18.0 milyon tona yükselirken, tüketimin %51.6’sını uzun ürünler oluşturdu.  Uzun ürün tüketimi % 6.75 oranında artışla 9.30 milyon tona, yassı ürün tüketimi ise % 5.9 oranında artışla 8.7 milyon tona yükseldi.