Ocak-Kasım Döneminde, Dünya Ham Çelik Üretimi % 5.4 Artış Gösterdi Tarih: 22 Aralık 2017

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 3.7 oranında artışla 136.3 milyon ton, Ocak-Kasım döneminde ise, % 5.4 oranında artışla, 1.54 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

2016-2017 Ocak-Kasım Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi      (1000 ton)
2017 2016 % değişim

17/16

1. Çin 764.802 723.290 5,7
2. Japonya 95.941 96.062 -0,1
3. Hindistan 92.473 87.090 6,2
4. ABD 74.949 72.000 4,1
5. Rusya 66.453 64.586 2,9
6. Güney Kore 64.478 62.716 2,8
7. Almanya 39.961 38.852 2,9
8. Türkiye 34.163 30.325 12,7
9. Brezilya 31.542 28.907 9,1
10. İtalya 22.259 21.595 3,1
11. Tayvan 21.283 19.819 7,4
12. Ukrayna 19.898 22.206 -10,4
13. İran 19.745 16.374 20,6
14. Meksika 18.257 17.299 5,5
15. Fransa 14.292 13.270 7,7
16. İspanya 13.105 12.673 3,4
17. Kanada 12.618 11.642 8,4
18. Polonya 9.466 8.167 15,9
19. Vietnam 8.719 4.664 86,9
20. Avusturya 7.458 6.792 9,8
Toplam 1.536.011 1.457.032 5,4

Kasım ayında % 2.2 oranında artışla 66.2 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin’in, üretimi 11 aylık dönemde % 5.7 oranında artışla, 764.8 milyon ton seviyesine ulaştı. Kasım ayında Japonya % 1 artışla 8.7 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirirken, Ocak-Kasım döneminde üretimi % 0.1 oranında azalışla 95.9 milyon tonda kalırken, Kasım ayında % 4.2 artışla 8.4 milyon ton ham çelik üretimi yapan Hindistan’ın, 11 aylık dönemde üretimi ise % 6.2 artış göstererek 92.5 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi % 7 seviyesinde artışla 3.1 milyon tona çıktı. Diğer taraftan Ukrayna’nın ham çelik üretimi Kasım ayında % 4.9 düşüşle 1.85 milyon tona gerilerken, Rusya aynı ayda % 1.4 artışla 6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Kasım döneminde, ABD’nin ham çelik üretimi % 4.1, Rusya’nın üretimi ise %2.9 oranında artış gösterirken, gerileme eğilimi devam eden Ukrayna’nın üretimi %10.4 oranında azaldı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye, %12.7 artış ile en büyük 10 çelik üreticisi arasında üretimde en fazla artış kaydeden ülke olmaya devam ederken, aynı kıyaslamada  Brezilya % 9.1 ile üretimini en fazla arttıran ikinci ülke oldu.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2017- 11 ay)  ‘000 ton
  2017-11 ay 2016-11 ay % Değişim
Avrupa Birliği (28) 154.916 149.253 3.8
Diğer Avrupa 36.951 32.809 12.6
BDT 93.828 93.419 0.4
Kuzey Amerika 106.382 101.580 4.7
Güney Amerika 40.055 37.114 7.9
Afrika 12.359 10.666 15.9
Orta Doğu 29.682 26.519 11.9
Asya 1.056.385 1.000.347 5.6
Okyanusya 5.453 5.324 2.4
Dünya Toplam 1.536.011 1.457.032 5.4

Ocak-Kasım döneminde, Asya’nın üretimi % 5.6 artışla, 1.06 milyar tona, AB’nin üretimi % 3.8 artışla, 155 milyon tona, Kuzey Amerika’nın üretimi % 4.7 oranında artışla, 106.4 milyon tona, BDT’nin üretimi ise % 0.4 artışla, 93.8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Diğer Avrupa bölgesinin üretimi, Türkiye’nin büyük katkısıyla % 12.6 oranında artışla 37 milyon tona ulaştı. Üretimi % 20.6 artışla 19.7 milyon ton seviyesine ulaşan İran’ın büyük oranda katkıları ile aynı dönemde Orta Doğu’nun ham çelik üretimi %11.9 seviyesinde artışla 29.7 milyon tona çıktı.

Kasım ayında % 70.7 seviyesinde gerçekleşen dünya ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 1.5 puan artarken, Ekim ayına kıyasla ise 2.2 puan düşüş gösterdi.