Ocak-Kasım Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 12.7 Arttı Tarih: 18 Aralık 2017

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %12.7 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 30.3 milyon tondan 34.2 milyon tona çıktı. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler %18.5 oranında kayda değer bir artışla 23.7 milyon ton; entegre tesisler ise, % 1.3 oranında artışla 10.4 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

11 aylık dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 10.8 oranında artışla, 23.5 milyon tona, slab üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 17 gibi büyük bir artışla, 10.7 milyon ton seviyesine yükseldi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-11 ay 2017-11 ay % değişim
(17/16)
Kütük 21.173 23.456 10.8
Slab 9.151 10.706 17
TOPLAM 30.325 34.163 12.7
EO 19.996 23.698 18.5
BOF 10.328 10.464 1.3

Kasım ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7 oranında artarak, Ekim ayına kıyasla ise % 5.8 oranında düşüş göstererek, 3.11 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla, % 16.2 oranında artarken, entegre tesislerin üretimleri % 11.7 düştü.