Ocak-Kasım Döneminde Türkiye’nin Hurda İthalatı % 0.4 Arttı Tarih: 07 Ocak 2019

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin toplam hurda ithalatı, miktar açısından %0.4 oranında artışla 19 milyon tona, değer bakımından ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla, % 20 oranında yükselişle 6.6 milyar dolara ulaştı.

2018 yılının on bir aylık döneminde ABD’den yapılan hurda ithalatı % 3.2 oranında artışla, 2017 yılının aynı döneminde kaydedilen 3.3 milyon tondan 3.4 milyon ton seviyesine yükselirken, AB’den hurda ithalatı, % 2.6 oranında düşüşle 11.8 milyon tondan 11.5 milyon tona düştü.  Söz konusu dönemde BDT’den yapılan hurda ithalatı ise, 2017 yılının Ocak-Kasım dönemine kıyasla % 2.7 oranında artış göstererek 2.4 milyon tondan 2.5 milyon tona yükseldi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin toplam hurda ithalatından % 60 pay alan AB’yi % 18 pay ile ABD ve % 13 pay ile BDT takip etti.