Ocak-Mart Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 14.1 Arttı Tarih: 14 Nisan 2017

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %14.0, Şubat ayına kıyasla ise %13.6 oranında artışla, 3.11 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi 2016 yılının Mart ayına kıyasla, % 20.0, entegre tesislerin üretimleri ise % 3.2 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-3 ay 2017-3ay % değişim
(17/16)
Kütük 5.525 5.931 7.3
Slab 2.172 2.849 31.2
TOPLAM 7.697 8.780 14.1
EO 4.932 5.880 19.2
BOF 2.764 2.899 4.9

 

2017 yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %14.1 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 7.7 milyon tondan 8.8 milyon tona yükseldi. Yılın ilk üç aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 19.2 oranında yüksek bir artışla 5.9 milyon ton; entegre tesisler ise, % 4.9 oranında artışla 2.9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Sözkonusu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 7.3 oranında artışla, 5.9 milyon tona yükselirken, slab üretimi geçen yılın aynı döneminde düşük fiyatlar ve artan ithalatın baskısı altında zayıf kalan üretim miktarına kıyasla, % 31.2 gibi oldukça güçlü bir artışla, 2.85 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yazar:editorcelik