Ocak-Mart Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 14.5 Azaldı Tarih: 17 Nisan 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Mart ayında 2018 yılının aynı ayına kıyasla %11.7 oranında düşüşle, 2 milyon 986 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık Mart ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi Şubat ayına kıyasla, % 13.3 oranında artış gösterdi. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16.6, entegre tesislerin üretimleri ise % 0.5 azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-3 ay 2019-3 ay % değişim
(19/18)
Kütük 6.539 5.011 -23.4
Slab 3.043 3.178 4.5
TOPLAM 9.582 8.189 -14.5
EO 6.624 5.298 -20
BOF 2.958 2.891 -2.2

2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, % 14.5 oranında azalışla, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 9.6 milyon ton seviyesinden 8.2 milyon tona düştü. Ocak-Mart döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 20 düşüşle 5.3 milyon ton; entegre tesisler ise, % 2.2 azalışla 2.9 milyon ton ham çelik üretimi yaptı. Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 23.4 oranında azalışla, 2018 yılının aynı dönemindeki 6.5 milyon tondan 5 milyon tona inerken, slab üretimi, %4.5 seviyesinde artışla 3 milyon tondan 3.2 milyon tona yükseldi.