Ocak-Mart Döneminde Türkiye’nin Toplam Çelik Ürün İhracatı %15.5 Artarken, İthalatı % 35.2 Azaldı Tarih: 02 Mayıs 2019

Mart ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar açısından % 14 oranında artışla 2.1 milyon tona yükselirken, değer açısından ise % 0.7 düşüşle 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ayda Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, % 42.7 seviyesinde azalışla 879.2 bin tona düştü. Değer açısından ithalat ise, % 38.6 azalışla 775.9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında Türkiye’nin yassı ürün ihracatı, % 35.2 oranında artışla 583 bin tona yükselirken, uzun ürün ihracatı, % 15.2 düşüşle 836 bin tona geriledi. Söz konusu ayda yarı ürün ihracatı, % 782 gibi keskin bir artışla, 2018 yılının aynı ayında kaydedilen 31 bin tondan 270 bin tona yükseldi. Yarı ürün ithalatı ise % 67 oranında düşüşle 213 bin tona indi. Mart ayında yassı ürün ithalatı % 26 seviyesinde düşüşle 498 bin tona gerilerken, uzun ürün ithalatı, % 15 azalışla 119 bin tona düştü. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %120 seviyesinden % 194.3’e çıktı.

2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı miktar açısından % 15.5 artışla 5.8 milyon tona yükseldi. İhracat değeri ise % 3.8 artışla 4.3 milyar dolara ulaştı. Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı, % 35.2 azalışla 2.7 milyon tona gerilerken, değer açısından % 32.8 düşüşle 2.3 milyar dolara indi.

Ocak-Mart döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2018 yılının aynı dönemindeki % 118’den % 183’e yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde uzun mamul ihracatı %8.8 seviyesinde azalışla 2.5 milyon tonda kalırken, yassı ürün ihracatı % 41 oranında artış kaydederek 1.7 milyon ton seviyesine ulaştı.        

İlk çeyrekte yarı ürün ihracatı % 398 oranında artışla 119 bin tondan 596 bin tona yükseldi. İthalatı ise, % 55 azalışla 694 bin tona geriledi. Bu dönemde yassı ürün ithalatı, % 22.1 oranında düşüşle 1.6 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, uzun mamul ithalatı % 23.6 azalışla 283 bin tonda kaldı.