Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 15.1 Milyon Ton Seviyesinde Gerçekleşti Tarih: 16 Haziran 2017

Türkiye’nin ham çelik üretimdeki artış Mayıs ayında da devam etti.  Toplam ham çelik üretimi, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %9.7, Nisan ayına kıyasla ise % 8.6 oranında artışla, 3.29 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi 2016 yılının Mayıs ayına kıyasla, %11.5, entegre tesislerin üretimleri ise % 5.9 oranında artış gösterdi.

2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %11.5 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 13.5 milyon tondan 15.1 milyon tona yükseldi. Yılın ilk beş aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 15.3 oranında yüksek bir artışla 10.3 milyon ton; entegre tesisler ise, % 4.2 oranında artışla 4.82 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-5 ay 2017-5 ay % değişim
(17/16)
Kütük 9.666 10.268 6.2
Slab 3.869 4.825 24.7
TOPLAM 13.535 15.093 11.5
EO 8.906 10.268 15.3
BOF 4.628 4.824 4.2

 

Sözkonusu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 6.2 oranında artışla, 10.3 milyon tona yükselirken, slab üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 24.7 gibi büyük bir artışla, 4.8 milyon ton seviyesine ulaştı.