Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 4.3 Arttı Tarih: 18 Haziran 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Mayıs ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 0.5 oranında artışla, 3 milyon 325 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

Üretim Nisan ayına kıyasla, % 12.3 oranında güçlü bir artış yakaladı. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 1.3 artarken, entegre tesislerin üretimleri % 1.2 oranında düşüş gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (ton)
  2017-5 ay 2018-5 ay % değişim 18/17
Kütük 10.368.218 10.680.544 3,0
Slab 4.825.271 5.169.026 7,1
TOPLAM 15.193.489 15.849.570 4,3
EO 10.368.554 10.997.153 6,1
BOF 4.824.935 4.852.417 0,6

 

Artış eğilimi devam eden Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2018 yılının ilk beş ayında % 4.3 oranında artışla, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 15.2 milyon tondan 15.9 milyon tona çıktı. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler % 6.1 oranında artışla 11 milyon ton; entegre tesisler ise, % 0.6 oranında artışla 4.9 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 3 oranında artışla, 2017 yılının aynı dönemindeki 10.4 milyon tondan 10.7 milyon tona yükselirken, slab üretimi, % 7.1 seviyesinde artışla 5.2 milyon ton olarak kaydedildi.