Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye’nin Hurda İthalatı % 11.3 Oranında Arttı Tarih: 04 Temmuz 2018

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam hurda ithalatı, miktar açısından %11.3 oranında artışla 9 milyon tona, değerde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, % 42.7 oranında artışla 3.1 milyar dolara yükseldi.

Ocak-Mayıs döneminde ABD’den yapılan hurda ithalatı % 23.6 oranında kayda değer bir artışla, 2017 yılının aynı döneminde kaydedilen 1.4 milyon tondan 1.7 milyon ton seviyesine yükselirken, AB’den hurda ithalatı, %0.8 artışla 5.2 milyon tondan 5.3 milyon tona çıktı. BDT’den yapılan hurda ithalatı ise, geçtiğimiz yılın ilk beş aylık dönemine kıyasla % 52.4 gibi büyük bir artışla 725 bin tondan 1.1 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, Türkiye’nin toplam hurda ithalatı içerisinde AB, % 60 pay alarak ilk sırada yer alırken ardından, % 19 ile ABD ve % 12 pay ile BDT geldi.