Ocak-Nisan Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 12.5 Milyon Ton Seviyesinde Gerçekleşti Tarih: 18 Mayıs 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3.1 oranında düşüşle, 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve üretim Mart ayına kıyasla, % 12.3 oranında azaldı. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 3.5, entegre tesislerin üretimleri ise % 2 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2017-4 ay 2018-4 ay % değişim
(18/17)
Kütük 8.103 8.455 4.3
Slab 3.782 4.037 6.7
TOPLAM 11.885 12.492 5.1
EO 8.073 8.640 7
BOF 3.812 3.852 1

2018 yılının ilk dört aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, %5.1 oranında artışla 12.5 milyon tona yükselerek artış eğilimini devam ettirdi. Ocak-Nisan döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 7 oranında artışla 8.6 milyon ton; entegre tesisler ise, % 1 oranında artışla 3.9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin kütük üretimi, ilk çeyreğe kıyasla yavaşlayarak % 4.3 oranında artışla, 8.5 milyon tona yükselirken, slab üretimi, %6.7 artışla 4 milyon ton seviyesinde kaydedildi.